Världens mest värdefulla varumärken 2021


Bild: Omslaget från Kantar BrandZ rapport

Det är åter dags att presentera Kantar BrandZ årliga rapport om världens ledande varumärken. Årets utgåva är på 158 sidor. Här därför bara några highlights.

Metoden förefaller vara oförändrad från tidigare år. Varumärkets värde beräknas genom att två uppgifter multipliceras ihop.
A) Financial Value
The proportion of the total $ value of the parent company that can be attributed to the brand in question, considering both current and future performances.

Multipliceras med B) Brand Contribution %
Proportion of financial value generated by the brands ability to increase purchase volume and charge premium.

Vilket ger C) Brand Value
Brand value is the $ amount that the brand contributes to the overall business value of the parent company. Kantar BrandZ valuations indicate the value generated by the strenghts of the brand alone in the minds of the consumers i.e. with all other elements removed.

Hur metoden i detalj ser ut under dessa ytliga formuleringar får vi lämna därhän. Självfallet kan metodfrågor alltid diskuteras. Men istället studerar vi resultatet. Här är årets 100-lista.

Amazon och Apple är alltjämt överlägsna i toppen av listan. Google och Microsoft byter plats närmast där bakom. Det är några år sedan som H&M fanns med på listan. Idag ligger de på plats sex av kläd- och skoförtagen (apparel) med ett värde på 6871 M$, dvs långt ifrån gränsen för 100-listan. Men på plats 99 har vi nu in ett annat svenskt företag; Spotify. IKEA alltjämt största svenska varumärke, drygt 2 mdr $ före Spotify.

En annan iakttagelse är att 100-listans totala värde, 7 071 463 M$, överstiger fjolårssiffran med 41,7% och det rots att vi sedan 15 månader lever i en pandemi! En cyniker skulle kanske tänka att Kantar vill visa på och kanske förstärka den stora betydelsen av att ha ett stort varumärke, eftersom hjälp att utveckla sådana är just vad man själva lever på. Den tanken slår vi bort och istället visar vi hur olika länderna bidrar till topplistan. Och kan man tänka sig – USA´s dominans bara ökar och ökar, nu med ett mycket större lyft än tidigare år!

USA har alltså 58 bolag på listan (72% av värdet), Kina och EU har 16 bolag vardera, (12,4 resp 7,8% av värdet) medan resten av världen är hemvist för 10 av toppföretagen (3,7% av värdet). Englands fyra företag på listan för 2020 har nu alla hamnat under 100-strecket. Är slutsatsen månne den att den föregående presidenten faktiskt lyckades uppnå det han så hårt slet för: ”America First!”

Låt oss avslutningsvis stjäla den avslutning vi använde i motsvarande årsartikel daterad 2015-06-11:
”Rent teoretiskt ska ett varumärke generera en pris- och/eller volymfördel gentemot konkurrerande varor/tjänster. Varumärkets ”sanna” värde utgörs av det diskonterade nuvärdet av alla dessa framtida pris- och/eller volymfördelar. Att det handlar om en diskonterad framtidsbedömning och att vi vet otroligt lite om framtiden visar de tio åren med Brandz™ väldigt tydligt.
Men det är alltid kul med listor.”

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.