Värdesäkra placeringar?

I dessa tider av låga räntor ska ju obligationer och banksparande vara usla alternativ jämfört med placeringar i fastigheter och aktier. Trump gratulerar ju regelbundet sig själv och alla amerikaner till att den amerikanska börsen nu regelbundet slår nya rekord. Gäller det månne även här i Sverige?

Grafen visar index för storbolagen på Stockholmsbörsen den sista börsdagen i varje kvartal och vi är definitivt uppe och nosar på toppnivån från 2015. Faktum är att tidigare All-Time-High uppmättes den 27 april 2015 till 1719,93. Detta har dock överträffats några gånger nu i november 2019 och ATH är därför i dagsläget  1774,72, uppmätt den 12 november 2019. Dags för Löfven kanske att gratulera sig själv och svenskarna till en glimrande stark ekonomi!?

Vi brukar även se hur bostadsmarknaden utvecklas med hjälp av det så kallade HOX-indexet, som företaget Valuegard står bakom, men som likt aktieindex är noterat på OMX-börsen i Stockholm.

Här ser vi att utvecklingen är snarlik den på aktiemarknaden, men med mindre svängningar. Vilken av kurvorna som utvecklats mest positivt beror till stor del på vilken startpunkt du väljer för din jämförelse. Vi ser dock tydligt att ”raset” på bostadsmarknaden som inföll hösten 2017 ännu inte återhämtats. Ingen ATH på bostadsmarknaden ännu.

Bryter vi ner analysen av bostadsmarknaden på de två egenägda bostadsalternativen, bostadsrättslägenheter och småhus/villor,  och de fyra geografiska delmarknaderna, framgår följande bild.

Bostadsrättsmarknaden är tydligt ”stratifierad” mellan de geografiska delmarknaderna, medan villasidan är mer likartad, dock med Malmö något släpande även här.

Om vi avslutningsvis återgår till totalutvecklingen för aktier respektive bostäder, men inflationskorrigerar värdena med hjälp av konsumentprisindex KPI, så får vi nedanstående utfall.

Ajdå. Aktiekurserna var nog högre 2015 än nu trots allt. Och av tappet 2017 på bostadsmarknaden återstår alltjämt det mesta att ta igen. Kanske bäst att Löfven inte slår sig för bröstet alltför mycket. Trump däremot lär inte gå att stoppa. Dock! Gör vi vår analys från 2005 fram till idag, så har både vårt bostadskapital och aktiekapital inte bara behållit sitt värde, utan därtill vuxit med över 90%, även i reala termer.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.