Vår utrikeshandel


Bild: pixabay

Vårt exportöverskott består. År efter år. Överskottet i varuhandeln har dock ebbat ut och var faktiskt omvänt till ett litet importöverskott på 11,6 miljarder förra året 2016. Lämpligt nog kompenseras detta  av ett växande överskott i tjänstehandeln. Källa till denna artikel är som vanligt SCBs eminenta databas.

Bilden visar utvecklingen sedan 2001.

Intressant är naturligtvis det stora hacket i varuhandeln som inträffade i samband med finanskrisen 2008-2010. Det totala överskottet under 16-årsperioden uppgår till 1,7 biljoner. Senaste året 2016 var dock det näst sämsta, med bara 78 miljarder i överskott. Möjligen är trenden vikande.

Studerar vi varuhandeln för senast kända år, dvs 2016, så ser vi att de mer förädlade varugrupperna dominerar. Störst med ca 40% är varugruppen med maskiner och fordon. Vår dåliga självförsörjning inom livsmedelssektorn är ändå inte större än att de två första varugrupperna tillsammans svarar för ca 11% av vår import – samtidigt som den nästan uppgår till 7% av vår export.

Ser vi sedan till tjänstesidan noterar vi att både resor och transporttjänster är stora branscher för vår utrikeshandel. Allra störst är dock den med det något svårtolkade namnet ”Övriga affärstjänster”. Den största överskottsbranscherna är dock ”Tele, data och informationstjänster”, följd av ”immateriella tjänster” och ”finansiella tjänster”.

Dock minskade överskottet inom tele, data och information med över 11 miljarder, och inom immateriella tjänster med nästan 5 miljarder mellan 2015 och 2016. Gissningsvis är det en del av Ericssons kris vi kan se här.

Slutsatsen är emellertid att vi alltjämt är ett handelsmässigt överskottsland. På så sätt är vi inte särkskilt bidragande till att hjälpa tex Grekland eller andra kroniska underskottsländer ur sina problem. Vår varuexport 2016 var 2,5 ggr så stor som vår varuimport gentemot Grekland. För tjänstehandeln saknas uppgifter, då Grekland är en så liten motpart att osäkerheten i siffrorna blir för stor, men förhoppningsvis bidrar turismen till ett svenskt underskott här.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.