Trump vs. Amazon


Bild: Montage av foto från Pixabay och Amazon logo

Konfliken mellan President Trump och företaget Amazon har synts en del även i svenska traditionella medier. Själv blev jag först varse frågan när jag härförleden läste en artikel av Kate Taylor i webmagasinet Business Insider Nordic. Taylor sammanfattade där läget i President Donald Trumps anfallskrig mot Jeff Bezos företag Amazon; internetbokhandeln som tagit över en stor del av västvärldens detaljhandel. Trump påstår att e-handelsgiganten har fått orättmätiga skattefördelar och därtill subventioner från amerikanska posten och därför konkurrerar man ut skattebetalande butiksdrivande detaljhandelsföretag, hederliga ”brick and mortar retailers”. Presidentens primära fokus är ju att skapa jobb i Amerika och då ser han inte bara fiender på andra sidan landets gränser, utan också bland de som försöker rationalisera inhemsk verksamhet.

För att börja med frågan om Amazons uppgörelse med den amerikanska posten så löd ett av presidentens tweets i frågan nyligen: ”Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE!”

Enligt artikelförfattarens källor betalar Amazon ungefär hälften av vad de skulle få betala om de i stället använde konkurrenterna FedEx och UPS för utkörningen av sina varor. Andra källor hävdar att den amerikanska postens enda lönsamma gren är just paketsidan och att högre priser därför inte är motiverade. Åter andra hävdar att den lönsamhetskalkylen bottnar i en felaktig allokering av gemensamma kostnader. Från läktarplats kan naturligtvis inte tvisten avgöras, och förresten finns ingen ”korrekt” metod att fördela kostnader och beräkna priser. Det gäller att hitta vad som fungerar bäst i den gällande konkurrens- och marknadssituationen. Således kan bara konstateras att frågorna om costing, pricing och lönsamhetskalkyler är sig evigt lika. I alla branscher, i alla tider, i alla delar av världen!

Mer output för mindre input är alltid rätt!

Likt många andra stora aktörer i det snabbväxande internet-företagandet anklagas Amazon också för vidrig personalpolitik och arbetsförhållanden som driver de anställda till gränsen för sammanbrott. Företagets effekt på den lokala fastighetsmarknaden i Seattle, där första huvudkontoret ligger, anförs också som skrämmande. Stigande huspriser och hyror, segregation till följd av utslagning och utflyttning av fattigare till mer externt liggande bostadsområden har blivit följden. När nu Amazon letar efter ett andra huvudkontor spelar man också ut olika städer mot varandra och försöker förhandla sig till största möjliga förmåner i form av skattelättnader och offentligt finansierade investeringar i infrastruktur och annat. Amazon hävdar att det andra huvudkontoret kommer att erbjuda jobb åt 50000 personer och att man kommer att satsa 5 miljarder dollar i etableringen. Så en positiv inställning från staden man väljer att etablera sig i tycker man bara vore naturlig och klädsam.

Hur ska man nu förstå detta? Trump är ju en slipad affärsman om någon och borde väl hylla de som lyckas minska sina skattebetalningar och utverka fördelar från den förhatliga offentliga sektorn? Det är svårt att tro att han inte skulle ta chansen själv för sitt Trump-imperium om han kunde. Men uppenbart försöker han i sin egenskap av president se till sina väljarbasers intressen. Som tur är, är ju dessa förmodligen inte några större kunder på Trumps resorts, hotell, företagskomplex eller bostadshus. Därför kan Trump möjligen tillämpa en uppsättning värderingar i sitt eget företagande men ett annat i presidentrollen. Att hacka på Amazon är naturligtvis extra lockande för presidenten då Amazonägaren Jeff Bezos numera även äger Washington Post, ett av flaggskeppen bland gammelmedia, som ju Trump kritiserar så fort han ser en möjlighet.

Däremot borde det vara ett riskabelt äventyr att ifrågasätta en aktör som lyckats pressa kostnader för stora delar av hans väljarbasers konsumtion. Visst har det dragit med sig arbetslöshet, men så sker ju alltid vid tekniska genombrott. Att framstå som utvecklingsfientlig borde vara en tveksam position att inta även för en populistisk president i USA. Minns den gamla anekdoten från då den första grävskopan sågs ersätta 100 spadutrustade män. Kritikerna rasade, men fick då frågan varför man använt sig av spadar och inte skedar så hade ytterligare 900 män behövts för att tidigare utföra arbetet?

Att stå emot effektivisering och rationalisering är vansinne. Visst kan det uppstå oönskade fördelningseffekter, momentant åtminstone, men sådant ska myndigheterna bemöta med medvetna omfördelningsåtgärder, inte genom att vägra dra nytta av effektiviseringen! Mer output för mindre input är alltid rätt. Den tekniska utvecklingen har gjort många företag obsoleta och utplånat många yrkeskårer under de senaste 200 åren. Möjligen står vi ånyo inför en dramatisk förändring vad gäller distributionen av våra konsumtionsvaror? Det kommer att visa sig när olika affärsmodeller får mäta sig mot varandra och utsätta sig för konsumenternas obevekliga domslut. Sedan ska naturligtvis Amazon precis som Trump Inc och alla andra företag följa lokala lagar och regler.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.