Trump och Bitcoin


Bild: Pixabay

Åtskilliga medlemmar i Bitcoin-communityn har länge försökt att få president Trump att twittra något positivt om Bitcoin, naturligtvis i tron att det skulle lyfta kursen ytterligare till Bitcoin-communityns pekuniära fromma. Trump valde i stället att nyligen skriva följande:

”I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity. Similarly, Facebook Libra’s “virtual currency” will have little standing or dependability. If Facebook and other companies want to become a bank, they must seek a new Banking Charter and become subject to all Banking Regulations, just like other Banks, both National and International. We have only one real currency in the USA, and it is stronger than ever, both dependable and reliable. It is by far the most dominant currency anywhere in the World, and it will always stay that way. It is called the United States Dollar!”

Naturligtvis fick han omgående drösvis med kritik, förklaringar och påståenden som att även USD är baserad på tunn luft och att dollarn under Trumps presidentskap sjunkit i värde med 4% medan Bitcoin ökat med över 1000%.

Värde är en egenskap precis som längd och vikt. Vi har förvisso flera måttstockar för längd och vikt i världen, men alla har fasta “växlingskurser” så vi har alla ändå samma uppfattning om längd och vikt. Allting som är exakt en meter är lika långt oavsett om man lokalt mäter det i yard, fot eller meter. Värde är förvisso en subjektiv egenskap, dvs vi har olika uppfattning om alltings värde – tack och lov är det bäst att tillägga, för detta är grunden för all handel. Men att ha många valutor, som alla av olika anledningar från tid till annan varierar i värde mot varandra, innebär att man öppnar för valutaspekulation, vilket är precis vad Bitcoin-anhängarna håller på med. Men en valutas viktigaste funktion är att utgöra en stabil måttstock på egenskapen värde – inte att ständigt bli mer värd. Lyckas vi åstadkomma en värdestabil valuta kan vi slippa onödiga risker, kostnader och ineffektivitet i ekonomin.

Detta resonemang leder lätt fram till idén att världen bara behöver en valuta, även om världens nationalekonomer skriker att det inte låter sig göras. En enda valuta skulle innebära samma räntenivå överallt (?), vilket vore till flertalet länders stora nackdel. Och många länders politiker inbillar sig att det finns så mycket prestige eller stora fördelar med en egen devalverbar valuta (!). Det skulle onekligen vara intressant att syna dessa argument i en saklig professionell debatt om en “världsvaluta”.

Skulle världen fungera om Bitcoin vore den enda valutan? Om vi bortser från praktiska problem med hackerrisker och kapacitetsproblem för större transaktionsmängder mm, så visst finns det en poäng i att cybervalutan inte är påverkbar till sin mängd.  Så småningom kommer det att finnas 21 miljoner Bitcoins och sedan kommer det att förbli så. Inga pengar kommer att försvinna och inga kommer att tillkomma. Om jag förstått det rätt kommer penningmängden och mängden kontanter att vara samma sak. I Sverige var penningmängden (M3) 3530 miljarder kr när vi senast skrev om ämnet för ett kvartal sedan medan mängden sedlar och mynt uppgick till 60 miljarder, drygt en sextiondel. I Bitcoinekonomin finns slutligen 21 miljoner Bitcoin för alla i världen att dela på. I dagsläget har ca 16 miljoner Bitcoin grävts fram, och de har ett dagsvärde på ca 115 000 kr styck. Bitcoinvalutans samlade värde uppgår alltså till ca 1840 miljarder SEK, eller drygt halva den svenska penningmängden. För att ekonomin ska fungera och värdet på en liter mjölk och en månadslön ska kunna uttryckmas på ett begripligt sätt i Bitcoin måste naturligtvis penningenheten Bitcoin ersättas med Millibitcoins eller Nanobitcoins, alltså miljon- eller miljarddelar av hela Bitcoins, eller kanske ännu mindre andelar, men det är en ren teknikalitet.

Frågan är dock om världsekonomin skulle fungera med bara Bitcoins. Kanske skulle finansmarknaden fortsatt kunna fungera. Den som inte vill ha sina Bitcoin i sin digitala plånbok kan så klart mot löfte om ersättning låna ut dem till någon annan – kanske en låneförmedlare/bank som lånar ut dem till någon annan/investerare. Även stater och storföretag kan naturligtvis på så sätt låna upp Bitcoins mot obligationer eller certifikat av olika slag och självklart kan då Quantitative Easing förekomma för att om möjligt påverka räntenivåerna och företagens investeringsvilja. Enda skillnaden är att det alltid bara finns 21 miljoner Bitcoin i systemet.

En annan fråga är vad som händer med värdet av dessa 21 miljoner. I tankeexperimentet finns ingen annan valuta att uttrycka värdet i, så det handlar om värdet uttryckt i varor och tjänster – alltså inflationen. Då blir det så att om världens produktion av varor och tjänster fortsätter att öka, så kommer vi att få deflation. Mer varor men samma mängd pengar. Man får mer för pengarna. Motsatt om produktionen av varor och tjänster kommer att minska. Då får vi inflation.

Nu tror jag inte att någon Bitcoin-anhängare har tänkt sig en värld med Bitcoin som enda valuta. Vägen dit vore naturligtvis oehört lockande, då en Bitcoin förmodligen skulle bli tusenfalt mer värd efter hand, men mer sannolikt är att de alltid vill ha en dollar, euro, eller något annat att regelbundet mäta sitt tillgodohavande med.

Och huruvida Trumps dollar är baserad på samma tunna luft som Bitcoin kan naturligtvis diskuteras. Våra tillgodohavanden i SEK är i alla fall tryggade genom insättningsgarantier och därbakom är det bankernas och Rikbankens tillgångar i sina balansräkningar som utgör substansen bakom vår valuta. Och då alla finansiella tillgångar och skulder är ett nollsummespel är det ytterst samhällets realtillgångar som borgar för valutans värde. Förmodligen gäller något liknande i USA. Men samma sak gäller inte för cybervalutorna, för det finns ingen ansvarig utgivare bakom dessa. Men i praktiken är alla valutors värde helt och enbart beroende av vår tilltro till värdet av denna valuta. Detsamma gäller även valutan guld. Tror vi inte att guld är värt något så är det inte det!

Men Trump har rätt i att hans USD är “starkare än någonsin”, särskilt beaktat underskotten i USAs statsfinanser och handelsnetto. Den svenska kronan skulle inte tåla så dåliga siffror. Men jag tror likväl inte att president Trump förstår vad framtiden bär i sitt internationella valutasköte. Faktum är väl att ingen vet. Även om några kommer att få rätt – och förmodligen bli väldigt förmögna på kuppen.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.