Tankar om Vårbudgeten 2021


Bild:Wikipedia

Det har gått en tid nu sedan Magdalena Andersson lade fram Vårbudgeten och jag såg med spänning fram emot att få se vad som förändrats sedan i höstas, då ju planerna för 2021 högtidligt bars genom huvudstaden till Riksdagens bord. Då låg totala kostnadsbudgeten för 2021 på 1165 miljarder, fördelat på ca 580 anslagsposter. Men det hade tagits flera förändringsförslag i riksdagen sedan dess och nu kom en större korrigering i och med Vårbudgeten.

Döm om min förvåning, men jag kunde inte hitta någon beskrivning av hur stor budgeten för året nu är och vad den består av för delposter. Möjligen är det gängse för vad som presenteras i en Vårbudget. Vad som redovisades var de ca 160 anslagsposter som förändrats sedan senast. Dessa hade nu ökats med 19,5 mdr. Men för att få fram den nya totala budgeten hade jag varit tvungen att själv med utgångspunkt från höstbudgetens ca 650 anslagsposter lägga till och dra ifrån alla de korrigeringar som gjorts i de sju ändringsbudgetar som lagts fram tom Vårbudgeten av den 15 april. Skulle det verkligen vara så? Jag frågade Finansdepartementet.

Hej Finansdepartementet
Jag lyckas inte hitta någon specifikation av vårbudgeten för år 2021 ner på detaljpostnivå (t.ex 24.1.24 – Näringsliv-Näringspolitik-Omställningsstöd) och kan inte heller pussla ihop den m.hj.a de excelspecifikationer av alla förändringar sedan höstbudgeten 2020. Just post 24.1.24 uppgick initialt till 2 mdr men har därefter ökats i ändringarna nr 1,3,5 och 6. Men hur stort är värdet i vårbudgeten per 2021-04-15? Alltså: var hittar jag denna detaljnedbrytning av Vårbudgeten? Finns den i excel?
Bästa hälsningar

 

Så småningom fick jag svar:

Hej PO och tack för ditt mejl till finansdepartementet. Ber om ursäkt för att du har fått vänta på svar. I vårpropositionen presenteras den här informationen på utgiftsområdesnivå. På länken kan du finna sammanställningar av relevant information. Gå in i respektive extra ändringsbudget för att söka mer precis information om de olika tillskotten vad gäller detta anslag: Ekonomiska åtgärder med anledning av pandemin 2020–2021 – Regeringen.se
Hälsningar

 

Mitt svar på detta blev:

Hej Finansdepartementet och tack för svar.
Materialet är svårläst, men hur jag än försöker så hittar jag ingen total specifikation av hela vårbudgeten avseende 2021. Tabell 1.1 i filen du länkade till är inte komplett. Den innehåller bara poster som förändrats vid vårbudgettillfället. I höstas landade totala kostnadsbudgeten för 2021
på 1 165 822 520 tkr och den var restlöst nedbruten på över 650 under- och underunder-grupper. Jag hittar ingen ny budgettotal med komplett specifikation och att försöka addera de ändringsbudgetar som lagts fram sedan i höstas låter sig inte göras. Så min fråga kvarstår: Nog finns det väl en komplett aktuell budget över verksamhetsåret 2021, nedbruten på de ca 650 anslagsområdena, men var finns den publicerad?
Bästa hälsningar

 

Ytterligare svar har inte inkommit. Som sagt, möjligen är allt i sin ordning och helt gängse för vad som presenteras i en Vårbudget, men så hade det inte gått till i ett företag eller organisation där jag haft inflytande över ekonomistyrningen. Så tyvärr, jag kan inte säga hur stor statens kostnadsbudget för år 2021 är efter Vårbudgetens korrigeringar. Än mindre analysera dess beståndsdelar. För övrigt har beslut om ytterligare utökningar av Vårbudgeten redan tagits. Men hur stor totala kostnaderna för staten just nu bedöms bli för 2021 får vi inte veta.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.