Sveriges BNP Q2 2017


Bild från BNP medias hemsida

BNP media är ett amerikanskt mediaföretag vars logga jag fräckt lånar för att här introducera några kommentarer från Nyhetsbyrån Direkt och TT om Sveriges nypublicerade BNP-utfall för Q2 2017. Först Nyhetsbyrån Direkt: ”Den oväntat starka svenska tillväxten under det andra kvartalet talar för att Konjunkturinstitutet kommer att få revidera upp sin BNP-prognos.” Det säger Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl till Nyhetsbyrån Direkt. ”Det var väldigt starkt, men man får komma ihåg att det första kvartalet var svagare. Sammantaget är det en tillväxt på runt 1,0 procent per kvartal hittills i år, vilket också är starkare än vi har. Detta talar för en viss upprevidering av vår prognos”, säger hon.

Och TT skriver: ”Finansministern är nöjd med utvecklingen i svensk ekonomi.
Den svenska BNP-tillväxten landade på hela 4 procent under andra kvartalet. Ekonomer kallar tillväxten ”galet stark” och finansministern Magdalena Andersson (S) gläds.
– Det är urstarka siffror och naturligtvis mycket glädjande, säger hon till TT.
Prognosen enligt Reuters var i snitt en tillväxt på 2,8 procent på årsbasis. Nu visade det sig att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 1,7 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Jämfört med motsvarande period 2016 ökade BNP med 4,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
– Det visar på styrkan i svensk ekonomi, och vi ser att både hushållens konsumtion går stark men också bostadsinvesteringarna, säger Magdalena Andersson.
Finansdepartementet kommer att presentera nya prognoser för tillväxten i augusti och Magdalena Andersson vill inte föregripa det.
– Men det här är naturligtvis också en viktig indikator. Det visar verkligen på hur otroligt stark svensk ekonomi är. Och det är siffror som sticker ut internationellt.
TT: Blir du förvånad?
– Det har funnits en del indikationer att det finns en rejäl styrka i ekonomin och det här är ett tecken på att det är verkligen är så. Inte minst bostadsinvesteringarna är glädjande, vi behöver ju bygga mycket bostäder och regeringen har jobbat hårt med bostadsfrågan sedan vi kom i regeringsställning.
Nordeas ekonomer kallar tillväxten ”galet stark” och chefsekonomen Torbjörn Isaksson, skriver: ”Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas mycket starkt, med en tillväxt långt över potentialen och främst pådriven av inhemska sektorer. Riksbanken kommer självklart att välkomna den starka tillväxten, men penningpolitiken är fortfarande beroende av inflationsutfallet och ECB”.
Swedbank skriver samtidigt i en kommentar att ”Den starka BNP-tillväxten stärker ytterligare vår syn om en första räntehöjning i april 2018, vilket är tidigare än vad Riksbanken själv förutspår (mitten 2018)”
Hushållens konsumtion ökade samtidigt med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Den offentliga konsumtionen sjönk med 0,2 procent. Exporten ökade med 0,7 procent och importen steg med lika mycket. Under första kvartalet växte BNP med 0,6 procent jämfört med kvartalet före och ökade med 2,3 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare, enligt reviderade siffror.”

Låt oss nu se vad det var som hände i Q2.


Sista delen av kurvan visar årets Q1 och Q2. Q1 var tydligen svagt och en besvikelse. Q2 däremot starkt och en glädjande framgång. Onekligen lite svårt att se denna stora skillnad för ett vanligt öga. Kanske om vi ser till skillnaden mot året före?

Nja, då framstår snarare Q1 som en hoppfull indikation på en vändning uppåt igen, medan Q2 innebar en återgång till det senaste årets trend av sjunkande tillväxttakt.

Skulle man därför våga säga att det nationalekonomiska etablissemanget är ute och cyklar med sina säkra analyser? Nej, kanske inte. Däremot förefaller det som om de reagerar väldigt starkt på rätt svaga signaler för enstaka kvartal utan att se till den trendmässiga utvecklingen och dessutom ”glömmer de bort” att reservera sig för de stora mätproblem som dessa data och kvartalsavgränsningarna innehåller.

 

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.