SM i ekonomi 2020


Foto: Arek Socha, Pixabay (bearbetad)

År 2020 är slut och årets femkamp i ekonomi för Sveriges Län därmed avslutad. Grenar och beräkningssätt är oförändrade sedan tidigare år. Alltjämt är fördröjningen i rapporteringen av regionala data alltjämt så stor att det kanske snarare handlar om SM för året 2019, men det problemet lär vi aldrig komma ifrån. De flesta siffror är nypublicerade under Q4 2020 så därför är det väl ändå rättmätigt att kalla det för SM 2020. Källa för alla uppgifter är SCB’s tabellverk.

Första grenen – BRP (bruttoregionprodukt) per capita
Detta är Stockholms paradgren, där man visar att man är landets centrum. I år är huvudlänets BNP/capita 33% högre än näst bästa län, som återigen är Norrbotten. Medelvärdet för landet steg med 2,9%, dvs en dryg %-enhet mer än inflationen.  Stockholm drygar även ut avståndet till Södermanland på sista plats. Stockholm har 96% större BRP/capita än det södra grannlänet!

Andra grenen – Tillväxt i BRP/capita
Här kan vi notera att SCB ständigt uppdaterar (”förbättrar”) sina data. Jämförelsesiffrorna för 2018 har rört sig någon procent nedåt för de flesta län, men för Gotland har nedskrivningen varit hela 13%. Det betyder rimligen att Gotland i fjol fick för höga poäng i första grenen. I år vinner man i stället tillväxtgrenen med den nedjusterade fjolårsnivån i BRP/capita som jämförelse, närmast före Stockholm och Norrbotten.  Fem län har lägre BRP/capita i år än i fjol och mest backar Kronobergs län med 2,4%.

Tredje grenen – Sysselsättningsgrad
Senaste regionala AKU (arbetskraftsundersökningen) avser Q3 2020. Här toppar Norrbotten med 94,7% sysselsatta, dvs 5,3% arbetslösa av de som ingår i arbetskraften 15-74 år. Norrbotten vann denna disciplin även i fjol, men då med 0,6%-enheter ännu högre sysselsättning. Alla län utom två redovisar sämre sysselsättning under detta trista pandemiår jämfört med i fjol. Jämtland går framåt med hela 0,79%-enheter och Gästrikland ökade med +0,03 %-enheter.

Fjärde grenen – Jämlikhet
Även i år mäter vi genomsnittlig kvinnolön jämfört med genomsnittlig manslön i respektive län. Gotland tog förstaplatsen i år efter att ha vässat sig med 0,4 till 85,43% i år. Jämtland tvåa. Tyvärr sjönk (det ovägda) medelvärdet bland länen med nästan 1%-enhet till strax under 80%. Stockholm klart i botten med drygt 76%, 1,2%-enheter sämre än näst sämsta länet Västra Götaland.

Femte grenen – Förkovran
Alla invånare 16-74 år klassas efter sin utbildningsnivå, mellan 1 (mindre än nio års skolgång) och 7 (forskarutbildning). Varje län får på så sätt ett medelvärde mellan 1 och 7 och vi kan beräkna hur stor den relativa förbättringen sedan föregående år är. Detta är vår förkovran. Eftersom endast en mindre del av befolkningen är i utbildning blir förändringen så liten att vi mäter i 100-dels procent. Men notera likväl att samtliga län går framåt även i år. Gotland tar här en solklar seger närmast före Jämtland och Gävleborg. Uppsala har näst högst utbildningsnivå precis som ifjol, men precis som i fjol även den minsta förkovran av alla län under året.

Sammanlagt
Det kanske framgår av grenreferaten ovan att Gotland har haft ett starkt år och det har också räckt till den totala segern och titeln som Svenskt Mästarlän i Ekonomi 2020! En överlägsen seger dessutom – grattis! Man tog sig upp från nionde plats i fjol och såg till att fjolårets etta och tvåa Västernorrland och Norrbotten fick kliva var sitt steg nedåt.  Faktum är att våra fyra nordligaste län alla ligger i topp fem, skuggandes vinnaren Gotland.  I år sjönk Södermanland ner på jumboplats närmast efter Västmanland.

Då Gotland även hör till de län som till dags dato klarat Covid19-pandemin bättre än flertalet andra län, så känns SM-titeln rättvis. Men samtidigt, om SCB sjabblat med BRP-statistiken så att Gotland gynnats i år, så har man också haft tur. Men att ha tur är inte förbjudet, det borde vi alla ha mer av, så ….

… Grattis Gotland!

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.