SM i ekonomi 2019

Foto: www.freeimages.com / Sigurd Decroos (bearbetad)

2019 är slut och årets vinnare i SM i ekonomi kan koras. Reglerna och de fem grenarna är oförändrade från i princip 2015. De två första åren vann Västra Götaland, året efter Jönköping och ifjol Norrbotten. Återigen noterar vi en ny vinnare och några rätt stora omkastningar. Det är lätt hänt med omkastningar i tabellen eftersom utfallet i några grenar är så oerhört jämt och poäng sätts som den omvända platssiffran i respektive gren.

Tre av de fem grenarna mäter ”nivå”, nivå på produktionen, sysselsättningen och löne-jämlikheten. Två av grenarna mäter ”förändring”, tillväxt i produktionen och befolkningens förkovran. Mätningen av lika-löner har fått en ny datakälla i år, i övrigt är allt sig likt från i fjol.

Första grenen – Bruttoregionalprodukten per capita
Stockholm är som vanligt överlägsna segrare på 647 tkr/capita. I år var Stockholm 31% bättre än årets tvåa Norrbotten. I fjol skiljde 34% mellan Stockholm och tvåan. Rikssnittet landade på 475 tkr och det var bara Stockholm, Norrbotten och Västra Götaland som överträffade detta.

Andra grenen – Tillväxt (i BRP/capita)
Förändringen i BRP/capita uppgick totalt till 3,5% i riket. I år tog Västernorrland hem grensegern med 5,3% tillväxt%  då man gick från 398 till 419 tkr per capita. Tvåan Gävleborg skuggade på 5,1%.

Tredje grenen – Sysselsättningsgrad
Det här är enda grenen som hämtar sin data från tävlingsåret. Här mäter vi nyaste utfallet enligt AKU (arbetskraftsundersökningarna) som kommer från Q3. De övriga grenarna visar utfallet för helåret 2018. I år toppar Norrbotten sysselsättningen bland befolkningen 15-74 år med 95,3%. Sämst i grenen är Skåne med 91%.

Fjärde grenen – Jämlikhet
Här har vi i år en ny datakälla. Vi använder SCB´s tabell ”Lönesummor m.m. efter kön enligt kontrolluppgiftsregistret (KU) efter region, kön, tabellinnehåll och år”. Vi tittar här på respektive läns nattbefolkning och ställer medellönen för respektive läns kvinnor mot medellönen för dess män.  Vi finner att Norrbotten toppar åtets lista på 80,2% medan Halland ligger i botten med 75,6%.

Femte grenen – Förkovran
Genom att klassa varje individ mellan 16 och 74 år med en siffra 1-7 efter utbildningsnivå där 1 är mindre än nio års skolgång och 7 är forskarutbildning, så får vi ett värde på varje läns utbildningsnivå och kan mäta förändringen i detta – alltså befolkningens förkovran. Stockholm har även i år den mest välutbildade befolkningen på 4,3 (4 innebär 3-årigt gymnasium), återigen några hundradelar för Uppsala. Gävleborg har åter den sämsta utbildningsnivån på 3,72 (3 innebär 2-årigt gymnasium). Men bäst förkovran hade Örebro som ökade sin befolknings genomsnittliga utbildningsnivå med 79 hundradelar av en procent. Riksmedelförkovran låg på ca 64 hundradelar av en procent (ovägt).

Och sammanlagt….?
Fjolårsvinnaren Norrbotten var hårsmånen från att hänga kvar på förstaplatsen. Men de fick se sig passerade av Västernorrlands län som lyckades få ihop 75p, ett ynka poäng mer än Norrbotten som efter fjolårets fantastiska 92 p i år fick ihop 74 och en silvermedalj.

Värmland tar tredjeplatsen med 70p.

Kalmar gör en fenomenal uppryckning från plats 17 i fjol till plats 4 i år. Stockholm är den stora förloraren och backar från plats 9 till plats 18. Huvudstaden var tvåa för tre år sedan. Halland rasar ner på allra sista platsen i år.

Grattis Västernorrland, vårt gamla sågverkslän! Vårt till ytan sjätte största, men till folkmängden det sextonde största länet med 246 tusen invånare. Och som sagt vinnare av SM i ekonomi 2019!

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.