SM i ekonomi 2017


Foto: www.freeimages.com / Sigurd Decroos (bearbetad)

För fjärde året tänker vi här utse årets vinnande län i SM i ekonomi. Och efter två års segrar för Västra Götaland har vi i år fått ett tronskifte! Precis som tidigare år får vi emellertid först beklaga att data på regionnivå publiceras med en väldigt lång eftersläpning. Eftersom vi har exakt samma discipliner som ifjol innebär det återigen att fyra av fem grenar avser utfall för 2016, dock först publicerade sent 2017.

Nu i december publicerade SCB således vårt huvudmått; BRP-siffrorna (BruttoRegionalProdukten) för 2016. Därigenom kan vi mäta såväl vår huvudgren: BRP/capita, som förändring i BRP/capita från året innan, vilket är vår andra gren benämnd tillväxt. BRP/capita är ankardisciplinen där Stockholms dominans är stor och stabil år från år. I år nådde man 627 kkr/capita, medan tvåan Västra Götaland nådde 453 kkr. Södermanland på sista plats nådde 318 kkr/capita, alltså bara drygt hälften av Stockholm. Förändringstakten svänger dock mer, så tillväxtligan vanns denna gång av Örebro Län.

Tredje grenen är arbetslösheten, men vi vänder på måttet så att det blir sysselsättningsgrad, något som likt övriga grenar ska maximeras. Källan är senaste kvartalsvisa arbetskraftsundersökningen, från Q3 2017, och definitionen blir alltså [sysselsatta / (sysselsatta + arbetslösa)]. Detta moment vinns av Norrbottens län.

Fjärde grenen är liksom i fjol ekonomisk jämlikhet, mätt som kvinnornas medianvärde i andel av männens, avseende sammanräknad förvärvsinkomst under 2016, enligt fortfarande preliminära data från SCB.  Gotland är liksom i fjol vårt mest jämlika län mätt på detta sätt.

Den femte och sista grenen är liksom ifjol förkovran. Befolkningens utbildningsnivå redovisas årsvis av SCB. Varje individ är då klassad som tillhörig en av sju nivåer där lägsta nivån (nr 1) är ofullbordad grundskola och högsta (nr 7) är forskarutbildning. Genom att beräkna genomsnittlig utbildningsnivå mellan 1-7 och se hur den förändrats från 2015 till 2016 kan vi jämföra de olika länens förkovran. Sägas ska att skillnaden mellan åren är mycket liten, vilket är rätt naturligt då endast en mindre del av befolkning 16-74 år förändrar sin utbildningsnivå under året.  De värden som redovisas i tabellen nedan är således procent av en procents ökning och Jönköpings Län toppar i år listan med 77% av en procents förkovran.

De fem grenarna fick alltså varsin segrare; Stockholm, Örebro, Norrbotten, Gotland och Jönköping. Ett av dessa län blev också totalvinnare. Nämligen: JÖNKÖPING!

Just det, från fjolårets fjärdeplats svingade sig smålänningarna upp till toppen och petade med två poängs marginal ner Västra Götaland till andra plats. Norrbotten tog sig upp från fjolårets femteplats till en bronspeng i år. Örebro Län blev årets raket då man klättrade hela elva platser från fjolårets sjuttonde plats.  Södermanland hamnar återigen sist, i år bakom Västmanland. Tredje sämst blev i år Skåne Län. Några län har delad totalpoäng, men i så fall ger bättre resultat i första grenen den bättre placeringen.

Jag tillåter mig att avsluta denna artikel på sedvanligt sätt:  ”Vad ska man då säga om listor som denna? Kul – kanske. Meningsfullt – kanske inte. Det är knappast att rekommendera sörmlänningar att flytta till Jönköping för att förbättra möjligheterna till ett ekonomiskt rikare liv. Så budskapet är kanske att man inte heller ska bry sig så mycket om internationella listor av likande slag, där Sverige ofta (levnadsstandard) – men inte alltid (Pisa) – figurerar på höga rankingplatser. Fast, å andra sidan, allt baseras ju ändå på objektiva mätningar av faktiska ”prestationer” inom viktiga områden. Låt vara att själva poängsättningen och sammanvägningen kan göras på många olika sätt. Den här valda metoden har sin styrka i enkelheten, snarare än i matematisk sofistikation. Men likväl är resultatet inte följden av någon publiks eller jurys tyckande. Så lite mer värt än Eurovision Song Contest, Jerringpris, Nobelpris, Guldbaggar, Augustpris och Grammisar måste det ändå sägas vara. Så Grattis Jönköpings Län, snyggt jobbat!”

Och Gott Nytt År Sverige!

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.