Programförklaring

Om man låter Google Translator till latin översätta frågan ”hur hänger det ihop?”, så får man svaret ”quomodo id faciat opus?”. Möjligen är detta en översättning som latinlärare skulle underkänna, men då google-översättningar i sig har blivit en del av dagens kunskapsvärld har jag valt det som namn på denna blogg. Det är nämligen just frågan om hur allt hänger ihop som fascinerar och driver mig som ekonom och som fick mig att i slutet av juni 2013 hälsa alla välkomna hit där jag som nationalekonomisk student och privatspanare redovisar mina konstaterade fakta och funderingar.

Nu när vi skriver 2017 har jag med råge passerat 150 skrivna artiklar fördelade på många olika ämnen – dock alltid inom det ekonomiska fältet. Jag tycker nog själv att jag på ett hyggligt sätt levt upp till målsättningen att på rak och enkel svenska beskriva nationalekonomiska företeelser och samband.

Dock har QiFO ännu inte någon större läsarskara. Förmodligen har vi färre besökare per år än vad den genomsnittlige livsstils- och modebloggande tonårsflickan har per dag. För helåret 2016 kunde jag läsa av en genomsnittlig besökstid på 19 minuter och 15 sekunder per dag, vilket är en glädjande stor uppgång från året innan, om än samtidigt ett bevis på att vi huserar långt ut i bloggosfärens yttersta tassemarker.

Under 2016 noterade vi emellertid två stora framgångar. Dels återupptog SCB redovisningen av Sveriges balansräkning, nedbruten på sektorer. Dessa balansräkningar föranledde några analyserande artiklar här i somras. Dessutom aviserade vår Finansminister i december att man hädanefter mer regelbundet ska redovisa gini-koefficienten för Sverige. Gini-koefficienten är det samlade måttet för ekonomisk jämlikhet och kan tillämpas på såväl inkomst som förmögenhet. Vi gläder oss åt uttalandet och ser fram emot att ta del av mätningarna. Såväl nationell balansräkning som gini-koefficient har vi efterfrågat här på QiFO sedan starten, för vår utgångspunkt är att Nationalekonomi handlar om hur värde skapas, lagras och förbrukas. Därför måste vi se till att dessa förlopp och storheter kan mätas, vilket utan balansräkningar och spridningsmått som gini är rätt hopplöst. Så vi gläds åt dessa mätframgångar, även om vi inser att det inte är QiFOs direkta förtjänst.

Antalet instämmanden, rättningar och kommentarer till artiklarna här på QiFO är också väldigt få. Detta tolkar jag som att befintliga läsare inte finner argument att ifrågasätta våra presenterade analyser och tankar. Alternativt kan det möjligen bero på att många bär på ekonomiskpolitiska övertygelser och därför har svårt att relatera till vad vi skriver, då vår ambition är att studera ekonomin bortom politisk fernissa och akademiska formler. Inom dessa ramar kämpar vi vidare under 2017 för att om möjligt nå ökad klarhet i ”hur det hänger ihop” – quomodo id faciat opus. Alla är välkomna att följa med på resan!

Vid skrivbordet

Rent juridiskt är det mitt företag Analycta AB som äger QiFO-domänen och på Analyctas hemsida kan du läsa mer om mig och min professionella gärning.

Med vänliga hälsningar

PO Hörnqvist