Programförklaring

”Hur hänger det ihop?” översattes för några år sedan av Google Translator till latin med ”quomodo id faciat opus?”. Med risk för att denna översättning är dålig, lustig eller rent av pinsam, valde jag ändå det som namn på denna blogg. Det är nämligen just frågan om hur allt hänger ihop som fascinerar och driver mig som ekonom och som fick mig att i slutet av juni 2013 hälsa alla välkomna hit där jag som nationalekonomie vuxenstuderande och privatspanare redovisar mina konstaterade fakta och funderingar.

I år, 2018, fyller QiFO således fem år. Antalet artiklar överstiger med råge 200 men läsekretsen är alltjämt försvinnande liten. För 2017 kunde vi avläsa en daglig besökstid på i genomsnitt 22 minuter och 57 sekunder, att jämföra med 19 minuter och 15 sekunder året dessförinnan. Blygsamma siffror, men ändå en glädjande uppgång.

Med oförändrad ambition att studera och om möjligt förklara ekonomins väsen bortom politisk fernissa och akademiska formler, tar vi nu oss an 2018. Vi kämpar vidare för att om möjligt nå ökad klarhet i ”hur det hänger ihop” – quomodo id faciat opus. Alla är välkomna att följa med på resan!

 

Vid skrivbordet

Rent juridiskt är det mitt företag Analycta AB som äger QiFO-domänen och på Analyctas hemsida kan du läsa mer om mig och min professionella gärning.

Med vänliga hälsningar

PO Hörnqvist