Programförklaring

”Hur hänger det ihop?” översattes för några år sedan av Google Translator till latin med ”quomodo id faciat opus?”. Med risk för att denna översättning är dålig, lustig eller rent av pinsam, valde jag ändå det som namn på denna blogg. Det är nämligen just frågan om hur allt hänger ihop som fascinerar och driver mig som ekonom och som fick mig att i slutet av juni 2013 hälsa alla välkomna hit där jag som nationalekonomie vuxenstuderande och privatspanare redovisar mina konstaterade fakta och funderingar.

Nu skriver vi 2021. Under 2020 fick vi se en tråkig utveckling av ekonomin. En ”framtvingad” minskning av aktiviteten inträffade, innebärandes minskad BNP och ökad arbetslöshet, jämte stigande dödstal för den äldre delen av vår befolkning. Vi skattar denna förlust av levnadsår (qaly) till följd av covid-19 till ett värde av 44 mdr för 2020 och fortsätter följa dess utveckling och övriga pandemikostnader under 2021. Totalt blev det 39 artiklar på QiFO under 2020 och förhoppningsvis täckte vi in och belyste flertalet viktiga aspekter på ekonomin.  Baserat på mängden läsarkontakter har dock antalet besökare fortsatt minska, så jag tvekar  inte det minsta att kalla QiFO för landets mest exklusiva ekonomiblogg! Men så länge vi inte blir påkomna med faktafel eller feltolkningar så hoppas vi att vår lilla läsekets ändå finner att vår redovisning av hur ekonomin hänger ihop ömsom korrigerar och ömsom kompletterar de bilder man finner i andra medier.

Med oförändrad ambition att studera och om möjligt förklara ekonomins väsen bortom politisk fernissa och akademiska formler kämpar vi därför vidare för att om möjligt nå ökad klarhet i ”hur det hänger ihop” – quomodo id faciat opus. Alla är välkomna att följa med!

 

Vid skrivbordet

Kontakt

Rent juridiskt är det mitt företag Analycta AB (556604-6701) som äger QiFO-domänen och via Analycta tillhandahåller jag även tjänster inom ekonomistyrning åt företag och organisationer. Företrädesvis utredningar och analyser.

Med vänliga hälsningar

PO Hörnqvist / Analycta AB
Råbyvägen 24, 754 22  Uppsala
Tel: 0708-655970, Mail: poh@analycta.com