Programförklaring

”Hur hänger det ihop?” översattes för några år sedan av Google Translator till latin med ”quomodo id faciat opus?”. Med risk för att denna översättning är dålig, lustig eller rent av pinsam, valde jag ändå det som namn på denna blogg. Det är nämligen just frågan om hur allt hänger ihop som fascinerar och driver mig som ekonom och som fick mig att i slutet av juni 2013 hälsa alla välkomna hit där jag som nationalekonomie vuxenstuderande och privatspanare redovisar mina konstaterade fakta och funderingar.

Nu skriver vi 2023. Svackan i ekonomin som framtvingades av covid19-pandemin 2020-21 har i princip återhämtats men ersatts av krig i Europa. Oförtrutet förtsätter jag följa och kommentera ekonomins utveckling, oftast med två artiklar per månad.  Baserat på mängden läsarkontakter fortsättere dock antalet besökare oförtruet att minska, så jag tvekar  inte det minsta att kalla QiFO för landets mest exklusiva ekonomiblogg! Men så länge vi inte blir påkomna med faktafel eller feltolkningar så hoppas jag att vår lilla läsekets ändå finner att vår redovisning av hur ekonomin hänger ihop ömsom korrigerar och ömsom kompletterar de bilder man finner i andra medier.

Med oförändrad ambition att studera och om möjligt förklara ekonomins väsen bortom politisk fernissa och akademiska formler kämpar vi därför vidare för att om möjligt nå ökad klarhet i ”hur det hänger ihop” – quomodo id faciat opus. Alla är välkomna att följa med!

 

Vid skrivbordet

Kontakt

Rent juridiskt är det mitt företag Analycta AB (556604-6701) som äger QiFO-domänen och via Analycta tillhandahåller jag även tjänster inom ekonomistyrning åt företag och organisationer. Företrädesvis utredningar och analyser.

Med vänliga hälsningar

PO Hörnqvist / Analycta AB
Råbyvägen 24, 754 22  Uppsala
Tel: 0708-655970, Mail: poh@analycta.com