Programförklaring

”Hur hänger det ihop?” översattes för några år sedan av Google Translator till latin med ”quomodo id faciat opus?”. Med risk för att denna översättning är dålig, lustig eller rent av pinsam, valde jag ändå det som namn på denna blogg. Det är nämligen just frågan om hur allt hänger ihop som fascinerar och driver mig som ekonom och som fick mig att i slutet av juni 2013 hälsa alla välkomna hit där jag som nationalekonomie vuxenstuderande och privatspanare redovisar mina konstaterade fakta och funderingar.

Nu när vi lämnat 2018 bakom oss har vi publicerat 275 artiklar. Men läsekretsen är alltjämt försvinnande liten och förefaller dessutom vara på nedgång. Första halvåret i år kunde vi notera en genomsnittlig besökstid på 23 minuter och 46 sekunder per dag. Andra halvåret föll siffrorna så att helårsresultatet blev 21 minuter och 17 sekunder. Blygsamma siffror, men ändå finns där någon som hittar in på bloggen då och då.

Med oförändrad ambition att studera och om möjligt förklara ekonomins väsen bortom politisk fernissa och akademiska formler, tar vi nu oss an 2019. Vi kämpar vidare för att om möjligt nå ökad klarhet i ”hur det hänger ihop” – quomodo id faciat opus. Alla är välkomna att följa med!

 

Vid skrivbordet

Rent juridiskt är det mitt företag Analycta AB som äger QiFO-domänen och på Analyctas hemsida kan du läsa mer om mig och min professionella gärning.

Med vänliga hälsningar

PO Hörnqvist