Programförklaring

”Hur hänger det ihop?” översattes för några år sedan av Google Translator till latin med ”quomodo id faciat opus?”. Med risk för att denna översättning är dålig, lustig eller rent av pinsam, valde jag ändå det som namn på denna blogg. Det är nämligen just frågan om hur allt hänger ihop som fascinerar och driver mig som ekonom och som fick mig att i slutet av juni 2013 hälsa alla välkomna hit där jag som nationalekonomie vuxenstuderande och privatspanare redovisar mina konstaterade fakta och funderingar.

Tyvärr klarar jag  inte nu 2020 längre av att plocka fram besöksstatistik från Google Analytics. Det har blivit för komplicerat. Men antalet läsare är garanterat så litet att jag inte tvekar att kalla qifo för landets mest exklusiva ekonomiblogg! Och så länge vi inte blir påkomna med faktafel eller feltolkningar så hoppas vi att vår lilla läsekets ändå finner att vår redovisning av hur ekonomin hänger ihop ömsom korrigerar och ömsom kompletterar de bilder man finner i andra medier.

Med oförändrad ambition att studera och om möjligt förklara ekonomins väsen bortom politisk fernissa och akademiska formler kämpar vi därför vidare för att om möjligt nå ökad klarhet i ”hur det hänger ihop” – quomodo id faciat opus. Alla är välkomna att följa med!

 

Vid skrivbordet

Rent juridiskt är det mitt företag Analycta AB som äger QiFO-domänen och på Analyctas hemsida kan du läsa mer om mig och min professionella gärning. Där hittar du även mina kontaktdata.

Med vänliga hälsningar

PO Hörnqvist