Några iakttagelser om börsen från det första coronaåret


Foto: Paulo Oliveira Santos / Marcelo Gerpe, Pixabay

Under detta det första coronaåret har dramatiken varit stor i ekonomin. När våra myndigheter valde att varna oss för att umgås och att resa och då de begränsade arrangörers möjlighet att ta in publik på kultur-, idrotts- och andra evenemang, så minskade naturligt den ekonomiska aktiviteten – BNP sjönk som en sten i Q2, vilket redovisades här 2020-09-03. Mycket talar för att återhämtningen varit påtaglig i Q3, men det får vi återkomma till om några veckor när SCB publicerar siffrorna. Vi kan emellertid redan nu konstatera att börsen återhämtat sig.

Vi har valt att använda oss av Stockholmsbörsens storbolagslista för att skildra utvecklingen på aktiemarknaden. Grafen nedan visar börskursen den sista börsdagen i varje kvartal.

Under första kvartalet i år rasade kursen med 16,3% varav 11,2% enbart i mars månad. Vi hade då inte sett några egentliga effekter på produktion och sysselsättning, men börsen reagerar ju alltid ”i förväg”.  Men därefter har börsen stigit varje månad från april till september. Den 5 oktober nåddes tom all-time-high, med ett index på 183968. Den sista oktober hade index dock sjunkit tillbaka till 171762, vilket innebar en nedgång med 6,1% i oktober och att index därmed låg 3,1% under startvärdet för året. Icke desto mindre hann börsen återhämta hela corona-tappet från Q1 och nådde tom en ny rekordnotering i oktober. Möjligen är minskningen de senaste veckorna ett uttryck för fruktan för den andra coronavågens sänkning av aktivitet och vinst i näringslivet. Detta kan så klart alla börsproffs redogöra för med stor exakthet och säkerhet på sina respektive forum.

Intressant är dock att jämföra utvecklingen under finanskrisen 2008-2010 med denna coronakris. Från toppnivån i Q2 2007 sjönk index med 48% fram till Q1 2009 och även om kursen därefter repade sig hyggligt fram till Q4 2010, så var det först i Q3 2013 som nivån från sommaren 2007 överträffades igen. Med OMX30 som måttstock kan finanskrisen sägas ha ”skadat” börsen i över sex år. Årets coronakris gjorde detsamma i mindre än sex månader. I alla fall dess första virus-våg. Skillnaden i såväl amplitud som tidsomfattning är betydande. (Men vad ska man då säga om börskraschen som inträffade 2000 och inte var fullt återställd förrän 14 år senare?)

Ett sätt att beskriva årets utveckling är med hjälp av OMX månadsstatistik. Grafen nedan visar hur utvecklingen varit i termer av kursnivå och omsättning på Stockholmsbörsen.

Omsättningen avser all aktiehandel, medan kursen enbart avser index för OMX30. Notera hur kursen sjönk och omsättningen ökade i februari för att sedan göra det ännu mycket mer i mars. Omsättningen i mars månad uppgick till 752,6 mdr, vilket är den största månadsomsättning som noterats – åtminstone sedan 2002. Värdet är 19% större än det näst största månadsvärdet som härrör från september 2007. Panik är kanske ett väl starkt ord, då krävs nog en större prisnedgång än vad som uppmättes i mars, men nog var det en synnerligen orolig månad, en björnmarknad. Även här får vi väl hålla öppet för huruvida kommande coronavågor kan vålla liknande börsklimat på nytt.

Låt oss som vanligt när vi diskuterar börsrelaterade frågor söka stöd ur de framgångsrikas vishet. Här följer avslutningsvis sex goda citat, funna i Magnus Angenfelts bok ”Världens 99 bästa investerare”.

  • Marknaden är härligt ineffektiv och rör sig långt ifrån rättvis prissättning, men när såväl ditt hjärta som ditt tålamod har brustit och kundernas förtroende försvunnit kommer allt att normaliseras igen – din uppgift är att överleva tills det händer. (Jeremy Grantham)
  • Att vara på rätt eller fel sida av en trend kan göra hjältar av dårar eller dårar av hjältar. (Van Schreiber)
  • Ju sämre situationen blir, desto mindre krävs för att vända på steken och desto större blir uppsidan. (George Soros)
  • Gör vad du älskar och pengarna kommer att följa dig. (Edward O Thorp)
  • Procentandelen obligationer i din portfölj ska vara lika stor som din ålder. (John C Bogle)
  • Diversifiering är bara ett substitut, och oftast ett dåligt substitut, för kunskap, kontroll och prismedvetenhet. (Martin J Whitman)
Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.