Ingen har koll


Bild: Pixabay

Att följa USAs president, världens mäktigaste man, i realtid på twitter är onekligen märkligt. Hans oförskämdhet gentemot sina meningsmotståndare är så långt ifrån statsmannamässig man kan tänka sig, men kanske är det vägen att vinna ett återval? Man undrar dock – är mannen obegåvad eller smart?

Det finns några nationalekonomiska ämnen som återkommer i hans twitterflöde. Då får man onekligen känslan att hans begåvning är rätt begränsad. Tydligast har detta visat sig i hans vansinniga argumenterande kring handelskriget och de införda tullarna på kinesiska varor, som han påstår har lett till att massor, miljarders miljarder, av dollar nu strömmar in till USA från Kina. Att alla som kan det minsta om hur internationell ekonomi fungerar tålmodigt förklarar att det är importörerna i USA som betalar tullarna hjälper inte. Presidenten upprepar sitt mantra utan att bry sig om verkligheten och kommer sannolikt att fortsätta så, så länge hans anhängare jublar.

Även räntorna har han argumenterat kring. Han har kritiserat – på sitt obehagligt förnedrande sätt – USAs Riksbank och menat att de måste sänka räntenivån till europeisk/internationell nivå. Då skulle den fantastiska – ja världsledande – tillväxten som USAs ekonomi uppvisar vara ännu mycket mer fantastisk. Ja med den konsumtion och de investeringar som USA skulle nå i ett nollränteläge skulle USA krossa övriga länders futtiga BNP-tillväxt.

Att övriga länder snarare tittar avundsjukt på USA som inte ”behövt” koppla in alla stimulansåtgärder i dagsläget utan med sin goda tillväxt och stabila valuta kan avvakta med räntesänkningar och penningmängdsexpansion till dess att läget blir allvarligare, bryr sig inte presidenten om. Allt nu! Så verkar hans paroll lyda.

Allra senast har jag noterat att han utöver tillväxtidéerna även hittat argument för räntesänkningar i USA´s balansräkning. Detta är ett av hans tweet från helt nyligen:
The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST RATES COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet. The US should always pay the lowest rate. No inflation! It is only the naïvité of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn´t allow us to do what other countries are already doing. A once in a lifetime opportunity that we are missing because of ”Boneheads”.

När sedan ECB därpå sänkte en av sina styrräntor med 0,1 % till -0,5% (inte motsvarigheten till reporäntan som i EU ligger kvar på 0%) så högg förstås presidenten direkt och beklagade att; ”And the Fed sits, sits and sits. They get payed to borrow money, while we are paying interest!”

Uppenbarligen verkar USAs president tro sig veta hur makroekonomi fungerar och hur rattarna ska ställas in för att USA ska bli en ännu större dominant i världsekonomin. Sannolikt är dock fallet att ingen vet – ingen har koll! Nog är det skrämmande att den ekonomiska ”vetenskapen” inte kan ge tydligare signaler om vart denna nollränteekonomi kommer att leda. Vad vi känner till är självklara samband som tex följande:

Låga räntor (på obligationer) flyttar kapital till aktiemarknaden – börserna stiger
Låga räntor gör att man kan betala mer för lånefinansierade tillgångar – fastighetspriserna stiger
Låga räntor gör att lånefinansierad konsumtion blir biligare och därför ökar
Låga räntor (på sparande i landet) flyttar kapital till andra länder – valutakursen sjunker, vilket i sin tur förbilligar export och fördyrar import

Ur ett filosofiskt perspektiv innebär nollränta att dagsläget är lika mycket värt som framtiden. Normalt brukar man vilja ha ersättning om man avstår från något idag, för att i stället få det i morgon – eftersom det finns en risk att sjukdom och död kan hindra oss från att njuta av morgondagen. Tar vi den risken vill vi ha ersättning. Nollränta innebär därför att framtidspremien tagits bort – tron på framtiden har upphört. Eller snarare tvärtom – framtiden tas för given och behöver därför ingen premie. Negativ ränta visar på en övertro på framtiden! Kan något låta mer befängt i dessa dagar?

Att dessa nollräntor uppstått torde främst bero på den etablerade/förlegade nationalekonomiska teorins besatthet av drömmen om en ”lagom” inflation (ca 2% per år). Vi befinner oss i en ny era. Ett paradigmskifte har skett sedan dagens makroteoretiska idévärld sattes samman för 50-100 år sedan. Dels har vi idag ett varu- och tjänsteöverflöd, till skillnad från då. Dels har vi i en fungerande infrastruktur länkat samma alla delar av jordklotet så att varje leverantör nu kan utnyttja alla komparativa fördelar som finns på olika håll på klotet, såväl vad gäller var råvaror och insatsdelar ska hämtas, som var montering ska ske. Och därtill har vi fått internet och är på väg in i AI-världen, vilket effektiviserar såväl produkter som dess tillverkningsprocesser. Konkurrenstrycket är därför högre än någonsin tillförne då ny teknik både genererar nya varor/tjänster och förbättrar/förbilligar gamla varor och tjänster. Effekten är att priserna går ner! Att riksbankerna ser detta som ett problem som måste bekämpas med låga räntor och expansion av mängden pengar är nog att betrakta som en otidsenlig kamp mot väderkvarnar. Sorgligt!

Det är väl inget fel i att många priser går ner? Och konsumenterna kommer inte att avvakta med sin konsumtion i tron att om sex månader får jag samma varor för 99% av vad de kostar idag. Efterfrågetrycket i ekonomin torde inte stanna upp om man slutar med räntestimulanser!
Så när USAs president ser möjligheter att pressa upp USAs BNP-tillväxt och pressa ner kostnaderna för landets enorma statsskuld med en mer aggresiv räntepolitik så bör man betänka att bestående välstånd aldrig har skapats av finans- eller penningpolitik. Det skapas av entreprenörer och vetenskapsmän som ger oss ny kunskap och av människornas vilja att ordna tillvaron till det bästa för sig själva och sina närmaste. Psykologin och tron på framtiden är viktig – men den övertro som återspeglas i negativa räntor känns väl ändå rätt obehaglig. Men samtidigt ligger det logik i att negativ prisutveckling åtföljs av negativa räntor. Tror vi att vi i morgon kan få samma upplevelse/nytta för 95 kr som vi idag måste betala 100 kr för, så behövs ingen ränta för att behålla köpkraften vid sparande.

Men tyvärr – ingen har riktig koll. Inte ens världens mäktigaste man.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.