Inflationen i februari 2023


Grundbild: Christoph Meinersmann Pixabay

Inflationen vägrar släppa greppet om vår ekonomi och vår debatt. I februari steg KPI från 391,50 till 395,82, alltså med mer än 1%, vilket så klart är mycket för en enskild månad. Årsinflationen (R12) ligger nu nära 10%. Vi måste gå tillbaka till i början av 90-talet respektive i början av 80-talet för att återse dagens siffror.

Då vi importerar ca 50% av vår BNP och växelkurserna det senaste året (R12 februari) var rejält sämre än året innan (min skattning  knappt 9%) gentemot våra handelspartner, har vi här en indikation på att vår försvagade krona kanske förklarar närmare hälften av vår nuvarande inflation. Vi noterar i detta sammanhang också att vår styrränta på 3,0% är densamma som EU´s och 1,5%-enheter lägre än USA´s. Vi fjäskar således inte nämnvärt  för det internationella kapitalet med våra räntor. Kanske inte så konstigt att vår ”skvalpvaluta” hamnar lite sämre till i orostider som dessa.

En långssiktig analys av sambandet mellan relativ styrränta och inflation vore dock intressant att ta del av. Någon som vet var sådan finns?

Nåväl, bryter vi ner de aktuella siffrorna i huvudbranscher ser vi att skillnaderna är rätt stora. Det är således inget generellt misstroende mot vår valuta som orsakar den bekymmersamma situationen.

Till vänster har vi SCB´s tolv standardiserade varu/tjänstegrupper. Till höger därom våra fyra aggregat och lägst till höger totala KPI. Det känns nästan som om ju mer basala varorna/tjänsterna är, desto mer inflationsdrabbade är de. Livsmedel och boende, båda upp 14%. Trist.

Låt oss även visa en ännu mer detaljerad varugruppslista. Om inte annat tror jag den signalerar de mättekniska problemen på området. Allt bygger på avläsning av priser på enskilda artiklar som vägs samman till grupper som vägs samman till större grupper osv. Vikterna förändras av SCB regelbundet, just nu i januari varje år, vilket dock knappas är i takt med hur konsumenterna ändrar sina inköpsval när priserna går i höjden.

Det förefaller som om den omtalade produkten Bregott med substitut toppar inflationslistan.
Vi återkommer inom kort för att adressera inflationen ur ett lite mer teoretiskt perspektiv.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.