Följ QiFO

Nya artiklar och kommentarer på QiFO publiceras med viss oregelbundenhet, men förhoppningsvis åtminstone ett antal gånger per månad. Du kan få hjälp att bevaka detta genom att ha en RSS reader installerad i din webbläsare. Dessa finns av flertalet tillverkare och hämtas vanligtvis som add-on till webbläsaren. När man har den installerad är det bara välja vilket flöde man önskar prenumerera på.

Följande fyra steg torde vara allmängiltiga oavsett vilken webbläsare du använder:
1. Från menyn Tools/Verktyg i webbläsaren väljs Add-ons och där söks efter RSS reader
2. En RSS reader som verkar lämplig väljs och installeras
3. Webbläsaren startas om
4. Gå in på qifo.se och välj bookmarks/bokmärken i menyn och väl där: ”Subscribe to This Page”. Där finns flera olika alternativ på prenumerationsupplägg att välja  bland.

Lycka till!

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.