Den osynliga tillväxten


Bild: del av kurbitsmålning av Winter Carl Hansson i Bingsjö

Vi har flera gånger tidigare pekat på den osynliga tillväxten. Den som ingen ser och ingen talar om. Låt oss försöka tydliggöra den med hjälp av inkomststatistik från SCB.

Tabellen nedan visar som rubriken säger förvärvsinkomsten per åldersgrupp i Sverige år 2017 (senast tillgängliga data). Män och kvinnor tillsammans. I valet mellan att använda medelvärde och medianvärde valde vi genomsnittet av de båda. Medelianvärdet.

Förvisso sjunker inkomsten/pensionen under den senare delen av livet, men då sjunker ofta även försörjningsbörda och ”konsumtionsbehov”. Och slutinkomsten ligger likväl långt över startnivån. Således uppgår den genomsnittliga förändringen från en åldersgrupp till nästa till 9,9%. Detta motsvarar i sin tur en årlig tillväxt på 1,9%. Jag är helt säker på att utbildade statistiker och demografer anser att beräkningsmetoden jag använder är alltför förenklad. Tex saknas data före 20 och efter 69 års ålder. Det skulle dock förvåna mig om en mer korrekt beräkningsmetod skulle kullkasta min hypotes, som lyder:

Även utan tillväxt i ekonomin, dvs om varje års inkomststruktur skulle se likadan ut i absoluta kronor, skulle individerna som vandrar genom sina karriärer och liv åtnjuta en individuell inkomsttillväxt på ca 1,9% per år.

Vi får det alltså (i genomsnitt) bättre för varje år – även i en ekonomi utan tillväxt!

Därtill brukar ekonomin (BNP/capita) växa med någon procent per år i fast penningvärde, vilket gör att inkomstnivån i varje inkomstgrupp ökar för varje år. Individens tillväxt blir därför i genomsnitt summan av de båda krafterna; tillväxten i BNP/capita och den osynliga tillväxten.

Det finns dock de som är beroende av bidrag för sin överlevnad och vissa bidrag, vilket tex Michael Kallin så tydligt visade i tidningen Kvartal för en tid sedan och som vi refererade här den 18 mars, är enbart inflationsjusterade. Dessa personer, som ofta är de som dragit de största nitlotterna i livets hälsolotteri, får varken del av tillväxten i ekonomin eller av den dolda tillväxten. De får hålla till godo med nitlotterna även i livets ekonomiska tombola.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.