All posts in Privatekonomi

 • Verklig fattigdom i Sverige


  Bild: Pixabay

  Tillåt oss redovisa en spännande statistik från SCB och Eurostat. Den visar på fattigdomen i Sverige och Europa och bottnar i EUs 2020-mål där ett lyft av 20 miljoner européer ur ”risk för fattigdom” ingår. För uppföljning tillämpas en årlig enkätundersökning med slumpmässigt urval och man påstår att konfidensgraden är 95%. För enkelhets skull kallar vi resultatet för sant. Läs mer

 • Tankar om progressiv skatt


  Bild: Pixabay

  Enligt nyhetsrapporteringen har arbetsmarknadens parter nyligen kommit överens om att nyanlända och långtidsarbetslösa ska kunna ges visstids heltidsanställningar, så kallade ”etableringsanställningar”, där arbetsgivaren betalar 8000 kr i månaden och staten skjuter till resten upp till en ”normal lägstalön”, samt står för arbetsgivaravgifter. Vad är en rimlig skattesats på den sista av dessa månatliga 8 tusenlappar? Hur hög ska marginalskatten egentligen vara? Läs mer

 • Ger lägre skatt fler jobb?


  Bild: Pixabay

  Rubricerad fråga ställdes i går till journalistpanelen i radions God Morgon Världen och de tre i panelen visade sig vara oense. Två för och en emot. Märkligt nog föreföll de båda anhängarna dessutom vara rätt övertygade. Det är förbluffande och ganska allvarligt att allmänheten inbillar sig att det finns enkla svar på så komplicerade nationalekonomiska frågor. Läs mer

 • Reklam för reklam

  Saxat från Sveriges Annonsörers kampanj

  Normalt sett vandrar min blick och fokus vidare så snart jag inser att jag tittar på reklam. Men Sveriges Annonsörers reklamkampanj för reklam fångade mig. Jag vet att ekonomi i stort är en beteendevetenskap men är det någon delmängd av ämnet som verkligen utgör ett spännande  beteendevetenskapligt område så är det reklamen. Någons medvetna försök att påverka någon annans beteende. Hur påverkar detta vår ekonomi?  Läs mer

 • Om Rutavdraget


  Bild: Pixabay

  Skattesubventionerade hemnära tjänster, dvs rutavdraget, fyller 10 år. Nina Björk har uppmärksammat detta med en mycket tänkvärd artikel, införd i DN den 25 juni. Artikeln heter ”När Sverige la ut livet på entreprenad”, läs den! Artikeln tar upp flera aspekter på rutavdraget, kanske främst moraliska och jämställdhetsmässiga. Hon fasar för en värld där alltför många av hennes medmänniskor köper alltför många skattesubventionerade hemtjänster och avslutar sin artikel:

  ”…  har man över huvud taget ett liv om man inte hinner leva det? Och om det är vad realismen kräver – ja, då måste vi å det snaraste sluta vara realister. Om det är vad den kapitalistiska ekonomin kräver – ja då måste vi å det snaraste börja arbeta för en annan ekonomi.” Läs mer

 • Lokal bostadsstatistik – brist och/eller bubblor


  Foto: QiFO

  Vi presenterade härförleden SCB´s bostadsstatistik i form av totaler för riket och dess utveckling över tiden. Det är inte helt lätt att av den statistiken dra några slutsatser om vi har en bostadsbrist eller inte. Trångboddheten ökar dock inte, kunde vi konstatera. Vi anförde också att bostadsbrist kan vara ett stort problem i många regioner, utan att det framträder i några totalsiffror för riket. Bästa indikatorn på detta kanske vore uppgifter om antalet som står i bostadskö, men sådan data har vi inte funnit på. Däremot kan vi mäta trångboddheten inom var och en av landets A-regioner. Se nedan. Läs mer

 • Skatt på googlesökningar


  Äldre googlelogga: källa Wikipedia

  Via nyhetssajten Omni länkades jag nyligen till Bloomberg, där jag läste en liten intressant artikel i rubricerat ämne. Författaren heter Boris Groendahl. Säkert är vi många som år efter år glatt konstaterar att googlesökningar och andra suveräna internettjänster förblir gratis för oss konsumenter. Naturligtvis skulle de bakomliggande it-jättarna kunna ta betalt av oss för sina tjänster, men än så länge avstår de från att göra det. Läs mer

 • Tänk som en miljardär

  Jag har återigen tagit mig igenom en bok av Donald J Trump. I ärlighetens namn är det ingen större läsprestation. Den förra hette ”How to get rich” och den recenserade jag 18 januari 2016. ”How to get rich” kom ut 2004 och den här ”Think like a billionaire” är uppföljaren från året efter. Böckerna är väldigt lika. Ingen i jakt på knepen att nå finansiell framgång behöver läsa båda. Knappast någon av dem förresten. Men det är ändå USAs president som skrivit dem, så därför är de intressanta. Läs mer

 • Världen blir alltmer orättvis


  Bild: Oxfam

  Den internationella biståndsorganisationen Oxfam presenterade nyligen på World Economic Forums konferens i Davos en rapport om förmögenhetsfördelningen i världen. Rapporten heter ”An Economy for the 99%” och där konstateras att ojämlikheten i världen fortsätter att växa. I en värld där fler lever i rädsla och färre i hopp måste man också räkna med ökad risk för kriminalitet och osäkerhet, menar man och citerar President Obamas tal i FN i september 2016; ”En värld där 1% av mänskligheten har lika stor förmögenhet som övriga 99% kommer aldrig att vara stabil.”
  Bristande jämlikhet är helt enkelt farligt för oss och våra samhällen. Läs mer

 • Låga löner och höga


  Bilderna hämtade från Fristads katalog och Manchester Uniteds webshop

  DN publicerade den 14 december en debattartikel av Lars Calmfors, professor emeritus, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Lars presenterade sitt förslag för hur Sverige ska få fler lågkompententa i arbete. I artikeln skriver han således:

  ”Sverige har en ovanligt låg andel jobb med låga kvalifikationskrav. Följaktligen har vi också en väldigt sammanpressad lönebild i de nedre inkomstgrupperna. Läs mer