All posts in Okategoriserad

  • Arbetslösheten efter 2022


    Bild: geralt, Pixabay

    Det var en tid sedan vi studerade utvecklingen av vår arbetslöshet. Nyligen konstaterade vi att vi är i ett svagt konjunkturläge, på undre halvan av konjunkturcykeln och (sannolikt) alltjämt vikande. Det låter som hög och stigande arbetslöshet. Nedan återges SCB´s aktuella dataserier. Som synes är resultatet identiskt för de båda åldersgrupperna. Årsmedelarbetslösheten sedan 1970 är 5,88% för åldersgruppen 15-74 år och 5,91 för gruppen 16-64 år. (Ena gruppen är EU-standard och den andra traditionellt svensk.) Läs mer

  • Inflation och arbetslöshet


    Bild: QiFO

    Visst är det intressant med ekonomiska samband. Löner är en tung del av de flesta varors och tjänsters totalkostnad. Om lönerna skulle öka (snabbare än produktivitetsutvecklingen) skulle företagen därför behöva höja sina priser (eller sänka sina vinster).  Lönen är priset på produktionsfaktorn arbetskraft. ”Inpriset” på produktionsfaktorerna påverkar alltså ”utpriset” på produkterna. (Häpp!) Läs mer