All posts in Mikroteori

 • Mike Maloney – Hidden Secrets of Money


  Bild: Ur Hidden Secrets of Money, episod 1

  En mig närstående person föreslog mig att titta på en serie dokumentärfilmer om ekonomi på Youtube. Sökorden har ni i rubriken ovan. Det har jag nu gjort och eftersom det är rätt så välgjorda och underhållande filmer som handlar om det hyperintressanta ämnet pengar kan jag nog rekommendera den. Dock har serien ingen ambition att vara allsidigt informerande, man undviker att intervjua meningsmotståndare och är raka med att man vill återinföra guldmyntfoten. Man försöker tom etablera en språklig distinktion mellan riktiga pengar som baseras på guldvärdet och valutor som enbart är papperspengar i form av skuldsedlar. Läs mer

 • Var kommer de nya pengarna ifrån?


  Bild: Michal Jarmoluk, Pixabay

  De olika stöden till alla som drabbats ekonomiskt av coronaepidemin har varit och är enorma. Och ännu större lär de bli. Många undrar var alla pengar kommer ifrån. Huruvida denna text klargör eller förvillar lämnar vi till läsaren att avgöra. Läs mer

 • Konsumentöverskott och amorteringskrav


  Bild: Pixabay

  Vi diskuterade senast prisfallet på bostäder. Många experter har utfärdat varningar för att de extra amorteringskrav som står inför sitt införande kan göra krisen på bostadsmarknaden än värre. I slutet av förra året redovisade den store ekonomen LO Svensson en artikel på Ekonomistas fina och prisbelönta blogg, där han med klassisk nationalekonomisk analysteknik på ett briljant sätt förklarar vad de nya amorteringskraven på bostadslån innebär och att de ökar ojämlikheten i samhället. Bland annat använde han sig av begreppet konsumentöverskott. Jag har dock förtvivlat svårt att ta till mig det begreppet. Läs mer

 • Ger lägre skatt fler jobb?


  Bild: Pixabay

  Rubricerad fråga ställdes i går till journalistpanelen i radions God Morgon Världen och de tre i panelen visade sig vara oense. Två för och en emot. Märkligt nog föreföll de båda anhängarna dessutom vara rätt övertygade. Det är förbluffande och ganska allvarligt att allmänheten inbillar sig att det finns enkla svar på så komplicerade nationalekonomiska frågor. Läs mer

 • Experterna har alltid fel


  Foto: QiFO

  Jag har sedan 2013 kommenterat varje års korande av ekonomiprisvinnare till Alfred Nobels minne. Såväl Fama/Hansen/Schiller 2013, Jean Tirole 2014, Angus Deaton 2015 och Hart/Holmström 2016 är säkert briljanta vetenskapsmän. Deaton har jag stött på som författare till kurslitteratur och blev djup imponerad av honom som pedagog. Säkert kan detsamma gälla övriga ovan nämnda, men likväl känner jag stor tveksamhet inför det bestående värdet av deras vetenskapliga prestationer. Nobels avsikt med sina priser var ju att belöna insatser som gagnat mänskligheten och tyvärr är det nog så att nationalekonomin – näst teologin – är den vetenskapliga disciplin som sämst kvalar in under detta Alfred Nobels motto; att gagna mänskligheten. Läs mer

 • Osäkerhet och sämre tider

  Osäkerhet
  Foto: www.freeimages.com / Larry Cole

  Många förefaller tro att vi står inför sämre tider. Ofta anförs att det är dagens stora osäkerhet som gör att vårt välstånd riskerar minska. Vad då för osäkerhet kan man undra? Morgondagen är väl alltid osäker. Läs mer

 • Flyttskatten

  Piskaellermorot
  Illustration: pixabay

  Ekonomiska incitament är intressanta. Vi berörde det senast härom veckan i miljösammanhang. Låt oss titta på det igen fast nu med bostadsfrågan för ögonen. Vi har ju uppmärksammats på att flyttskatten bromsar flyttkedjorna så att bostadsbeståndet blir felutnyttjat. Kan man med andra ekonomiska incitament, morötter eller piskor, lösa detta? Samtidigt som realisationsvinster på boende är bland det mest stötande som finns ur jämlikhetssynpunkt. Läs mer

 • Angus Deaton

  Nobel2015

  Så heter årets mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Är det någon som kommer ihåg fjolårets vinnare? Han heter Jean Tirole och fick priset för sin analys av marknadsmakt och reglering. Min efterforskning (ref artikeln daterad 2014-12-09) gav vid handen att hans arbeten haft konkret betydelse för oss i åtminstone två fall; 1) Post- och telestyrelsens prisreglering av olika nättjänster inom telefoni och 2) Energimarknadsinspektionens förhandsreglering av elnätföretagens intäktsramar.  Läs mer

 • Reklamens makt – och makten över reklamen

  time-square
  Foto: www.freeimages.com / winterdove

  Vi befinner oss mitt i ett ekonomiskt paradigmskifte.  Gamla problem liksom tidigare okända behov får nya smartare lösningar med hjälp av internet och allt som kopplas upp däremot. Ofta är tjänsterna gratis, vilket innebär att vi själva är en del i tjänsten sett ur leverantörens synvinkel. Vi betraktas alltid som en intressant mottagare av reklam för någon tänkbar avsändare som på den allt tuffare kommersiella arenan måste nå allt fler med sitt budskap för att klara sig. Allt vi gör på nätet bearbetas, analyseras, förpackas och tillhandahålls därför åt intresserade köpare. Läs mer

 • Hjälp – jobben försvinner!

  utanjobb5

  Från alla håll skräms vi av den nya ekonomin som kommer att göra oss alla överflödiga. Vissa jobb blir helt automatiserade, andra så datoriserade att endast operatörsinsatser återstår. Åter andras fasta jobb ersätts av frilansprojekt som paketeras i uppdrag av några ynka timmar per styck. Ytterligare andra jobb kommer inte längre att utföras av expertföretag utan ges via förmedlingsappar till tillgängliga kanske tillfälliga utövare, tex taxi via uber, hotell via airb’nb och hantverksjobb via taskrabbit. Det senare fenomenet gränsar även till detta att vi tydligen i framtiden än mer än tidigare ska dela på ägodelar i bil- och verktygspooler. Så vart är vi på väg? Dessa frågeställningar borrar sig verkligen ned i huvudsyftet med denna blogg. Hur hänger det egentligen ihop? Hur fungerar ekonomi? Läs mer