All posts in Makroteori

 • Verklig fattigdom i Sverige


  Bild: Pixabay

  Tillåt oss redovisa en spännande statistik från SCB och Eurostat. Den visar på fattigdomen i Sverige och Europa och bottnar i EUs 2020-mål där ett lyft av 20 miljoner européer ur ”risk för fattigdom” ingår. För uppföljning tillämpas en årlig enkätundersökning med slumpmässigt urval och man påstår att konfidensgraden är 95%. För enkelhets skull kallar vi resultatet för sant. Läs mer

 • BNP Q3 2017


  Bild: Qifo – gatumotiv i Frankrike

  Vi har för vana att presentera och kommentera de kvartalsvisa BNP-siffrorna när SCB släppt dem. Vi avundas proffsanalytikernas stora förmåga att se dramatik och nyanser i utvecklingen. Någonstans läste jag att ”utfallet för det tredje kvartalet blev lägre än vad analytiker väntat, framför allt i årstakt, men underliggande data visar på en fortsatt solid tillväxt med starkt momentum i svensk ekonomi.” Sent om sider torde de flesta nu ha slutat beskriva tillståndet som en fas av ”återhämtning”. Nu kallas nuläget allmänt för en högkonjunktur. Själva har vi svårt att se några konjunktursvängningar i BNP-utvecklingen. Vi ser bara att det går fortsatt väldigt bra för Sverige, nu när Q3 siffrorna är kungjorda. Läs mer

 • Vår utrikeshandel


  Bild: pixabay

  Vårt exportöverskott består. År efter år. Överskottet i varuhandeln har dock ebbat ut och var faktiskt omvänt till ett litet importöverskott på 11,6 miljarder förra året 2016. Lämpligt nog kompenseras detta  av ett växande överskott i tjänstehandeln. Källa till denna artikel är som vanligt SCBs eminenta databas. Läs mer

 • Den amerikanska drömmen


  Bild: pixabay

  Svensken, ekonomen och Donald Trumps rådgivare Tomas Philipsson från Uppsala försvarar presidentens kritiserade finanspolitik, skrev nyligen Svd Näringsliv. ”Det är märkligt att man kan hävda att ökade bidrag resulterar i tillväxt men att skattesänkningar inte skulle ha motsvarande effekt, säger han till tidningen.” Personligen tycker jag att det är märkligt att någon kan tycka att detta är märkligt! Läs mer

 • Ger lägre skatt fler jobb?


  Bild: Pixabay

  Rubricerad fråga ställdes i går till journalistpanelen i radions God Morgon Världen och de tre i panelen visade sig vara oense. Två för och en emot. Märkligt nog föreföll de båda anhängarna dessutom vara rätt övertygade. Det är förbluffande och ganska allvarligt att allmänheten inbillar sig att det finns enkla svar på så komplicerade nationalekonomiska frågor. Läs mer

 • Stabil stabilisering


  Bild: Pixabay

  En av landets mer välrenommerade ekonomer är Lars Jonung, professor emeritus men ännu verksam inom många områden. Nyligen skrev han en synnerligen läsvärd uppsats i tidskriften Ekonomisk Debatt. Titeln var ”Jakten på den stabila stabiliseringspolitiken”. Jag rekommenderar den varmt. För den late ska jag här dock tillåta mig referera uppsatsen. Läs mer

 • Penningpolitik och full sysselsättning


  Bild: Pixabay

  Det var 2014 som jag refererade och kommenterade en argumentation i tidskriften Ekonomisk Debatt mellan professorerna Lars EO Svensson och Lars Jonung. Båda kombattanterna är högt värderade och respekterade ekonomer, som jag båda djupt beundrar. Likafullt kallade jag dem ”gamla elefanter” eftersom jag inte längre känner samma tilltro till gamla nationalekonomiska modeller och samband som i första hand kanske Lars EO Svensson gör. Modellerna utvecklades i det analoga och lokala bristsamhället för cirka 100 år sedan och passar därför dåligt i dagens digitala och globala överflödssamhälle, är min hypotes. Därför vill jag nedan polemisera lite med hans artikel nyligen på Ekonomistas blogg, betitlad ”Penningpolitik och full sysselsättning utan att åsidosätta inflationsmålet”. Det är den första halvan av artikeln jag vill bråka med. Jag delar upp texten i olika stycken med valda delar i kursiv fetstil till vilka mina kommentarer återfinns till höger. Läs mer

 • Nationalförmögenheten 2016


  Bild: Pixabay

  Efter att SCB i fjol återupptagit redovisningen av Sveriges balansräkning, först retroaktivt för perioden 1980 -2014, så har man inte bara kompletterat med 2015 utan nu även kommit helt ifatt och redovisat uppgifterna för 2016. Siffrorna för 2016 är många och stora – men egentligen ganska odramatiska. Vi fortsätter bara att bli rikare och rikare och rikare. Läs mer

 • Instegsjobb, nej – inträdesjobb!


  Bild: pixabay

  Kanske sviktar mitt minne, men det känns som om oppositionssidan i svensk politik har för vana att lägga fram förslag på hur nyanlända och lågutbildade ska komma in på arbetsmarknaden. Förslagen bygger alltid på att det ska kosta mindre för arbetsgivaren. Dock ska arrangemanget vara temporärt och gärna kompletterat med andra inslag och ett säljande namn. Den här gången är det den borgerliga alliansen som föreslår vad man kallar ”inträdesjobb”. Läs mer

 • Konjunkturen sommaren 2017


  Foto: www.freeimages.com / Joe Earwicker (bearbetat)

  Vi har de senaste rapporterna redovisat BNP-tillväxten och arbetslösheten. Låt oss lägga till inflationen och se hur konjunkturen utvecklas. Konjunktur är ju ett av ekonomins mer flummiga begrepp utan entydig definition. Allmänt talas dock om att de viktigaste faktorerna som skapar konjunkturen är tillväxten (i BNP/capita), inflationen (KPI) och arbetslösheten. Genom att ersätta arbetslöshet med ”icke arbetslösa” blir alla måtten sådana att ju högre värde desto hetare konjunktur. Genom att multiplicera de tre måtten med varandra får vi därför rimligen ett mått på konjunkturen. Var i konjunkturcykeln befinner vi oss? Läs mer