All posts in Grundläggande teori

 • Mätbarhet och Ekonomistyrning


  Bild: Pixabay

  I en krönika/artikel på Dagens Arena skrev den unge Dennys Bello härförleden en kritisk artikel om ekonomistyrning. Den skulle läsas i kontexten av frågan om vinster i välfärden. Själv fick jag under 1970-talet min utbildning i ekonomistyrning och jag har försörjt mig på dessa mina färdigheter sedan dess. De har även gett mig det pensionskapital som ska försörja mig resten av mitt liv. Därför känner jag att jag vill försvara mitt kompetensområde och korrigera Bello på några punkter. Läs mer

 • Bostadsstatistik


  Foto: QiFO

  När man i den ekonomiska debatten försöker lyssna efter svaret på frågan ”vad är det vi lider brist på?” så är nog det vanligaste svaret som cirkulerar ”bostäder”. I den del man därmed avser ”billiga och centralt belägna bostäder i storstadsregionerna” är så klart bostadsbristen en tulipanaros. Den är lika ointressant och oviktig som efterfrågan på guld för 1000 kr kilot. Därtill är bostadsfrågan till sin natur alltid lokal. Situationen på bostadsmarknaden ser nog väldigt olika ut i Nacka jämfört med Lycksele eller Ronneby. Väl medveten om detta kan det ändå vara intressant att titta på statistiken på riksnivå. Vilka storheter är det vi talar om? Läs mer

 • Finansiell frihet


  Bild: Pixabay

  Efter finanskraschen hösten 2008-2009 arbetade USAs kongress snabbt fram ett lagförslag för reglering av finansmarknaderna i USA.  Sedan dess har alla världens finansaktörer med kopplingar till USA behövt rätta sig efter det rigorösa regelverket i Dodd-Frank-lagen. Syftet med reglerna är att stärka konsumentskyddet, dvs minska riskerna för nya finansiella haverier som på olika sätt skulle kunna drabba allmänheten.

  Läs mer

 • Sveriges Skattekvot


  Bild: Pixabay

  Våra politiska partier förefaller ha dammat av frågan om skattetrycket för att få in en kär gammal höger/vänster-motsättning i debattens centrum igen. Skattekvoten måste sjunka säger alliansen, medan regeringen påstår motsatsen. Låt oss börja med att redovisa hur stor skattekvoten är och hur den har utvecklats på senare år. Skattekvoten är totala beloppet inbetald skatt i andel av BNP. Läs mer

 • En ögonblicksbild (snapshot) om ett företags värde (snapchat)


  Bild: Snapchats logga

  Härom veckan börsnoterades det amerikanska företaget Snap, som står bakom mobilapplikationen Snapchat. När Snapchat för några år sedan nådde marknaden, var det som typ det sociala mediet Instagram, men med bilder som bara var synliga för mottagaren en kort stund. Instagram i sin tur lanserades något år dessförinnan som typ Facebook, fast med fokus på bilder i stället för på text. Läs mer

 • Värde, pengar och kontanter


  Foto: QiFO

  Kanske är det inom området ”pengar” som jag under mina snart fyra år med QiFO har gjort de största kunskapsmässiga framstegen. Det tar tid, men efterhand sjunker insikterna in. Kanske har jag rent av börjat förstå hur det fungerar? Grovt förenklat och i populärvetenskapliga ordalag kan penningväsendets historia, det som kom efter byteshandelns epok, delas in i tre faser:
  – först användes mynt av silver och andra metaller med det inneboende värdet präglat på mynten
  – sedan uppstod sedlar i form av kvitton på guld och ädelmetaller som deponerats i säkert förvar
  – slutligen släpptes kravet på underliggande säkerhet för de cirkulerande sedlarna och mynten Läs mer

 • Kapitalismen är ohållbar


  Bilden tagen från Föredrag Handelskammarens Trade Financedag 2011 av Per Tryding

  Återigen hade det nya TV-programmet Idévärlden ett nationalekonomiskt tema. Det var författaren och journalisten Kajsa Ekis Ekman som den 12 februari fick lägga fram sin teori om att kapitalismen har nått vägs ände. Den har lett fram till oacceptabla orättvisor vad gäller inkomster och förmögenheter i världen och dessutom fört oss fram till randen av en klimatkatastrof. Det var uppenbart att varken Kajsa Ekis Ekman eller hennes båda opponenter Mattias Svensson, liberal författare och Johanna Möllerström, nationalekonom, ännu har tagit del av artiklarna här på QiFO. Läs mer

 • Konjunkturläget i skiftet 2016-2017

  L
  Foto: www.freeimages.com / Joe Earwicker (bearbetat)

  Med viss regelbundenhet brukar vi trampa iväg på vår konjunkturcykel och försöka bilda oss en uppfattning om konjunkturläget. Vi har i och för sig kraftigt ifrågasatt själva konjunkturbegreppet.  Naturligtvis inser vi att alla pendlar svänger fram och åter. Allting går uppåt tills det vänder och går nedåt. Och sedan fortsätter det nedåt tills det vänder uppåt igen. Så i den bemärkelsen finns naturligtvis ekonomiska svängningar. Men det finns ingen automatik som gör att dessa svängningar följer ett givet mönster vad gäller amplituder eller tidsutdräkt, såsom gammal konjunkturteori hävdat. Eller? Läs mer

 • Miljöekonomi – för en hållbar utveckling


  Foto: QiFO

  Den amerikanske biologen Garrett Hardin myntade 1968 begreppet De allmänna tillgångarnas tragedi, ”The Tragedy of the Commons”. Han menade att: ”I ett samhälle som tror på fritt utnyttjande av allmänna tillgångar kommer människor att skynda mot sin undergång medan de strävar efter sitt eget bästa. Fria allmänna tillgångar leder till undergång för alla.” Läs mer

 • Experterna har alltid fel


  Foto: QiFO

  Jag har sedan 2013 kommenterat varje års korande av ekonomiprisvinnare till Alfred Nobels minne. Såväl Fama/Hansen/Schiller 2013, Jean Tirole 2014, Angus Deaton 2015 och Hart/Holmström 2016 är säkert briljanta vetenskapsmän. Deaton har jag stött på som författare till kurslitteratur och blev djup imponerad av honom som pedagog. Säkert kan detsamma gälla övriga ovan nämnda, men likväl känner jag stor tveksamhet inför det bestående värdet av deras vetenskapliga prestationer. Nobels avsikt med sina priser var ju att belöna insatser som gagnat mänskligheten och tyvärr är det nog så att nationalekonomin – näst teologin – är den vetenskapliga disciplin som sämst kvalar in under detta Alfred Nobels motto; att gagna mänskligheten. Läs mer