All posts in Grundläggande teori

 • Om Rutavdraget


  Bild: Pixabay

  Skattesubventionerade hemnära tjänster, dvs rutavdraget, fyller 10 år. Nina Björk har uppmärksammat detta med en mycket tänkvärd artikel, införd i DN den 25 juni. Artikeln heter ”När Sverige la ut livet på entreprenad”, läs den! Artikeln tar upp flera aspekter på rutavdraget, kanske främst moraliska och jämställdhetsmässiga. Hon fasar för en värld där alltför många av hennes medmänniskor köper alltför många skattesubventionerade hemtjänster och avslutar sin artikel:

  ”…  har man över huvud taget ett liv om man inte hinner leva det? Och om det är vad realismen kräver – ja, då måste vi å det snaraste sluta vara realister. Om det är vad den kapitalistiska ekonomin kräver – ja då måste vi å det snaraste börja arbeta för en annan ekonomi.” Läs mer

 • 200


  Bild: Pixabay

  Detta är min tvåhundrade artikel på min ekonomiblogg QiFO. Det har tagit lite drygt fyra år. I snitt således nästan en artikel per vecka. Har jag uppnått mina syften och mål? Nja, kanske inte helt, men delvis i alla fall. Huvudsyftet är att dokumentera min egen förkovran inom ämnet ekonomi och det känns tillfredsställande väl uppfyllt. Jag tycker också att jag förklarar ekonomi på ett rätt begripligt sätt. Läs mer

 • Aktuell finans- och penningpolitik


  Figur: Pixabay

  Tillåt mig denna gång be er läsa en artikel som Karolina Ekholm, statssekreterare på finansdepartementet med ansvar för ekonomisk analys och internationellt samarbete, och Peter Gerlach, planeringschef på finansdepartementet, nyligen skrivit för den förnämliga bloggen Economistas. Jag har kopierat artikeln ordagrant och återger texten i kursiv stil. Mina egna kommentarer är inlagda med vanlig upprätt stil på några ställen.

  ”Den svenska ekonomin har vuxit snabbt de senaste åren. Att svensk ekonomi har återhämtat sig bättre från nedgången i samband med finanskrisen än de flesta EU-länder kan tillskrivas en rad faktorer, såsom att Sverige stod väl rustat inför finanskrisen, att det svenska näringslivet intagit en gynnsam position i många tillväxtnäringar, en relativt god demografi och vissa gynnsamma reformer under den förra regeringen. Men att tillväxten varit så stark den senaste tiden är svårt att endast förklara med dessa strukturella faktorer.  En delförklaring som ofta verkar glömmas bort i debatten står att finna i den stabiliseringspolitik som förts sedan 2014. Det mest uppenbara är att penningpolitiken då blev ordentligt expansiv, men vi menar att den förda finanspolitiken också har bidragit till utvecklingen.” Läs mer

 • Mätbarhet och Ekonomistyrning


  Bild: Pixabay

  I en krönika/artikel på Dagens Arena skrev den unge Dennys Bello härförleden en kritisk artikel om ekonomistyrning. Den skulle läsas i kontexten av frågan om vinster i välfärden. Själv fick jag under 1970-talet min utbildning i ekonomistyrning och jag har försörjt mig på dessa mina färdigheter sedan dess. De har även gett mig det pensionskapital som ska försörja mig resten av mitt liv. Därför känner jag att jag vill försvara mitt kompetensområde och korrigera Bello på några punkter. Läs mer

 • Bostadsstatistik


  Foto: QiFO

  När man i den ekonomiska debatten försöker lyssna efter svaret på frågan ”vad är det vi lider brist på?” så är nog det vanligaste svaret som cirkulerar ”bostäder”. I den del man därmed avser ”billiga och centralt belägna bostäder i storstadsregionerna” är så klart bostadsbristen en tulipanaros. Den är lika ointressant och oviktig som efterfrågan på guld för 1000 kr kilot. Därtill är bostadsfrågan till sin natur alltid lokal. Situationen på bostadsmarknaden ser nog väldigt olika ut i Nacka jämfört med Lycksele eller Ronneby. Väl medveten om detta kan det ändå vara intressant att titta på statistiken på riksnivå. Vilka storheter är det vi talar om? Läs mer

 • Finansiell frihet


  Bild: Pixabay

  Efter finanskraschen hösten 2008-2009 arbetade USAs kongress snabbt fram ett lagförslag för reglering av finansmarknaderna i USA.  Sedan dess har alla världens finansaktörer med kopplingar till USA behövt rätta sig efter det rigorösa regelverket i Dodd-Frank-lagen. Syftet med reglerna är att stärka konsumentskyddet, dvs minska riskerna för nya finansiella haverier som på olika sätt skulle kunna drabba allmänheten.

  Läs mer

 • Sveriges Skattekvot


  Bild: Pixabay

  Våra politiska partier förefaller ha dammat av frågan om skattetrycket för att få in en kär gammal höger/vänster-motsättning i debattens centrum igen. Skattekvoten måste sjunka säger alliansen, medan regeringen påstår motsatsen. Låt oss börja med att redovisa hur stor skattekvoten är och hur den har utvecklats på senare år. Skattekvoten är totala beloppet inbetald skatt i andel av BNP. Läs mer

 • En ögonblicksbild (snapshot) om ett företags värde (snapchat)


  Bild: Snapchats logga

  Härom veckan börsnoterades det amerikanska företaget Snap, som står bakom mobilapplikationen Snapchat. När Snapchat för några år sedan nådde marknaden, var det som typ det sociala mediet Instagram, men med bilder som bara var synliga för mottagaren en kort stund. Instagram i sin tur lanserades något år dessförinnan som typ Facebook, fast med fokus på bilder i stället för på text. Läs mer

 • Värde, pengar och kontanter


  Foto: QiFO

  Kanske är det inom området ”pengar” som jag under mina snart fyra år med QiFO har gjort de största kunskapsmässiga framstegen. Det tar tid, men efterhand sjunker insikterna in. Kanske har jag rent av börjat förstå hur det fungerar? Grovt förenklat och i populärvetenskapliga ordalag kan penningväsendets historia, det som kom efter byteshandelns epok, delas in i tre faser:
  – först användes mynt av silver och andra metaller med det inneboende värdet präglat på mynten
  – sedan uppstod sedlar i form av kvitton på guld och ädelmetaller som deponerats i säkert förvar
  – slutligen släpptes kravet på underliggande säkerhet för de cirkulerande sedlarna och mynten Läs mer

 • Kapitalismen är ohållbar


  Bilden tagen från Föredrag Handelskammarens Trade Financedag 2011 av Per Tryding

  Återigen hade det nya TV-programmet Idévärlden ett nationalekonomiskt tema. Det var författaren och journalisten Kajsa Ekis Ekman som den 12 februari fick lägga fram sin teori om att kapitalismen har nått vägs ände. Den har lett fram till oacceptabla orättvisor vad gäller inkomster och förmögenheter i världen och dessutom fört oss fram till randen av en klimatkatastrof. Det var uppenbart att varken Kajsa Ekis Ekman eller hennes båda opponenter Mattias Svensson, liberal författare och Johanna Möllerström, nationalekonom, ännu har tagit del av artiklarna här på QiFO. Läs mer