All posts in BNP och ekonomisk tillväxt

  • BNP Q3 2017


    Bild: Qifo – gatumotiv i Frankrike

    Vi har för vana att presentera och kommentera de kvartalsvisa BNP-siffrorna när SCB släppt dem. Vi avundas proffsanalytikernas stora förmåga att se dramatik och nyanser i utvecklingen. Någonstans läste jag att ”utfallet för det tredje kvartalet blev lägre än vad analytiker väntat, framför allt i årstakt, men underliggande data visar på en fortsatt solid tillväxt med starkt momentum i svensk ekonomi.” Sent om sider torde de flesta nu ha slutat beskriva tillståndet som en fas av ”återhämtning”. Nu kallas nuläget allmänt för en högkonjunktur. Själva har vi svårt att se några konjunktursvängningar i BNP-utvecklingen. Vi ser bara att det går fortsatt väldigt bra för Sverige, nu när Q3 siffrorna är kungjorda. Läs mer

  • Vår utrikeshandel


    Bild: pixabay

    Vårt exportöverskott består. År efter år. Överskottet i varuhandeln har dock ebbat ut och var faktiskt omvänt till ett litet importöverskott på 11,6 miljarder förra året 2016. Lämpligt nog kompenseras detta  av ett växande överskott i tjänstehandeln. Källa till denna artikel är som vanligt SCBs eminenta databas. Läs mer

  • Arbetslösheten fortsätter sjunka i Q2 2017


    Bild: Pixabay

    Fyra år sedan, Q2 2013, var senaste gången som det rullande helårsvärdet för arbetslöshet ökade. Då kröp den upp till 8,11%. Nu har vi kommit ner till 6,77% och tendensen förefaller stabilt vikande. Läs mer

  • Sveriges BNP Q2 2017


    Bild från BNP medias hemsida

    BNP media är ett amerikanskt mediaföretag vars logga jag fräckt lånar för att här introducera några kommentarer från Nyhetsbyrån Direkt och TT om Sveriges nypublicerade BNP-utfall för Q2 2017. Först Nyhetsbyrån Direkt: ”Den oväntat starka svenska tillväxten under det andra kvartalet talar för att Konjunkturinstitutet kommer att få revidera upp sin BNP-prognos.” Det säger Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl till Nyhetsbyrån Direkt. ”Det var väldigt starkt, men man får komma ihåg att det första kvartalet var svagare. Sammantaget är det en tillväxt på runt 1,0 procent per kvartal hittills i år, vilket också är starkare än vi har. Detta talar för en viss upprevidering av vår prognos”, säger hon. Läs mer

  • Tillväxtens hemliga process


    Bild: Pixabay

    Den klassiska ekonomiska teorin förklarar ekonomisk tillväxt som en funktion av mängden insatt arbetskraft och insatt kapital samt en restpost som utgörs av en diffus mix av innovation och teknisk utveckling, kunskapsnivå, institutioners kvalitet, mm.  Restposten kallas TFP, total faktorproduktivitet, eller Solow-residual efter den kände ekonomen Robert Solow vars banbrytande idéer på området lanserades 1956.

    Läs mer

  • Om Rutavdraget


    Bild: Pixabay

    Skattesubventionerade hemnära tjänster, dvs rutavdraget, fyller 10 år. Nina Björk har uppmärksammat detta med en mycket tänkvärd artikel, införd i DN den 25 juni. Artikeln heter ”När Sverige la ut livet på entreprenad”, läs den! Artikeln tar upp flera aspekter på rutavdraget, kanske främst moraliska och jämställdhetsmässiga. Hon fasar för en värld där alltför många av hennes medmänniskor köper alltför många skattesubventionerade hemtjänster och avslutar sin artikel:

    ”…  har man över huvud taget ett liv om man inte hinner leva det? Och om det är vad realismen kräver – ja, då måste vi å det snaraste sluta vara realister. Om det är vad den kapitalistiska ekonomin kräver – ja då måste vi å det snaraste börja arbeta för en annan ekonomi.” Läs mer

  • BNP första kvartalet 2017

    Så har SCB publicerat BNP-siffrona för årets första kvartal. Så här presenterar man utfallet själv i sitt pressmeddelande.

    ”Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,4 procent första kvartalet, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2016. Det var främst fasta bruttoinvesteringar och export av varor som bidrog till uppgången. Däremot minskade export av tjänster. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2016 steg BNP med 2,2 procent.  ……… Läs mer

  • Världen eller Nationen?


    Bild:Pixabay

    Professorn i humanekologi Alf Hornborg skriver i DN 2017-05-04 att ekonomisk polarisering, förödande finanskriser och global uppvärmning visar att nyliberalismens hyllning till världshandelns välsignelser inte håller. Därefter målar han upp en konflikt mellan två obehagliga krafter; den globaliseringsförhärligande nyliberalismen som skapat så mycket ojämlikhet, överexploatering och klimatproblem och den inskränkta ultrakonservativa nationalismen. Finns där ingen tredje väg mellan Världen och Nationen? frågar sig Hornborg. Hans slutsats är att om vi inte skapar nya spelregler så tvingar pengarna oss att välja mellan Global nyliberalism och protektionistisk Nationalism. Hornborgs funderingar om pengar kan vi lämna därhän. Det ämnet vi tidigare rett ut här på qifo. Men frågan om Världen eller Nationen är intressant. Läs mer

  • Mot ständigt nya rekord


    Foto: www.freeimages.com / Krzysztof Szkurlatowski

    Vi fortsätter att slå nya rekord i grenen BruttoNationalProdukt. Låt oss presentera de slutliga siffrorna för 2016. Uttryckt i löpande priser landade BNP på 4379 miljarder kr. Den ständiga tillväxten fortsätter således. Året innan landade BNP på 4181 miljarder och 2014 på 3987 miljarder. Detta innebär dock att tillväxttakten som 2015 uppgick till 6,2%, under 2016 sjönk till 4,7%. Nedanstående bild av utvecklingen kan möjligen anföras som argument för att Nationalekonomi är en komplett ointressant vetenskap. Läs mer

  • Världens rikaste länder 2016 – preliminärt


    Bild: pixabay

    En del svenska nyhetsmedier har nyligen citerat Global Finance Magazine och redovisat listan över välståndet i världens länder 2016. Det handlar om att jämföra BNP per capita, men inte bara genom att alla länders BNP räknas om till samma valuta (i praktiken USD). Nej dessutom korrigerar man för skillnader i prisnivån i de olika länderna, så att man jämför lokal levnadsstandard. Det kallas köpkraftskorrigerad BNP per capita. Detta är komplicerat, så riskerna för mätfel får inte underskattas. Som källa uppges Internationella valutafonden (IMF), men på deras hemsida lyckas vi inte hitta råmaterialet. Inte heller är Världsbankens eminenta tabellverk med just dessa data uppdaterade med värden för 2016. Läs mer