All posts in BNP och ekonomisk tillväxt

 • Ånej, BNP stiger!

  Trots Riksbankens ansträngningar för att ”kyla av” vår ekonomi, alltså skapa arbetslöshet och lågkonjunktur, så har deras räntehöjningar inte bitit så att det syns i BNP för Q1 2023. Fyra räntehöjningar under 2022 lyfte räntan från 0% till 2,5%. En femte under Q1 i år har lyft räntan vidare till 3% och under  Q2 har vi nått 3,5%. Riksbankens besvikelse över de uteblivna motgångarna torde kunna leda till fortsatta räntehöjningar. Läs mer

 • BNP 2022


  I
  llustration: QiFO

  Efter lite omarbetning kunde SCB till slut publicera BNP-siffrorna för Q4 och helåret 2022. Det är i och för sig naturligt med korrigeringar av gamla perioders siffror, men nu valde man att efter en vecka publicera nya värden för föregående år. Då en bild sägs säga mer än tusen ord kommer här en presentation av Sveriges BNP, såsom den ser ut i nuläget, i form av fem grafer. Läs mer

 • Konjunkturläget nyåret 2023


  Bild: Cykel, Joe Earwicker, freeimages. Klocka: Pixabay – båda bearbetade

  Vi är på väg in i en lågkonjunktur säger de flesta. Konjunkturen är dock ett så oprecist begrepp att vi tagit oss för att försöka hitta ett objektivt konjunkturmått genom att väga samman (T)illväxt i BNP/capita med (I)nflation och (S)ysselsättning, de tre kanske mest allmänt erkända parametrarna som påvisar aktuellt ”varvtal” i den samhällsekonomiska motorn. Mot denna TIS-konjunktur ställer vi så Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, som via enkäter visar på den upplevda konjunkturen i samhället.  Nu kan vi glädjande nog även presentera SCB´s nya verktyg på området som de kallar Konjunkturklockan. Läs mer

 • Svenska Mästarlänet i Ekonomi 2022


  Bild: Pixabay

  Precis såsom traditionen bjuder har vi utsett svenska mästarlänet i ekonomi för 2022. De senaste två årens mästare Gotland tvingades nu abdikera men belade i år ändå en mycket fin fjärdeplats. Då SCB upprätthåller statistikinsamling inom de områden vi tidigare använt oss av, så fortsätter vi med exakt samma fem grenar som de senaste åren. Länen tilldelas mellan 21 och 1 poäng per gren. Läs mer

 • BNP Q3 2022


  Bild:QiFO

  Inflationen naggar på vårt välstånd och räntemedicinen försöker medvetet försämra ytterligare. Nu lär vi få uppleva en ekonomisk nedgång, säger experterna. Kanske, vi får väl se.  Just nu kan vi lägga in ett färdigberäknat Q3 i våra tidsserier och vi noterar tom september att ekonomin fortfarande går som tåget. Det känns som att politiker och experter ständigt uttrycker oro för kriser som är här eller som väntar runt hörnet, men det syns dessvärre (eller: som väl är – välj själv) inte så ofta i siffrorna. Visst – pandemin vållade oss några kvartal utan tillväxt, men den uteblivna tillväxten är nu fullt ut återhämtad. Fast, som sagt, i Q4 så kommer det nog att bli värre … Läs mer

 • Inflationen och valutakursen


  Illustration: QiFO

  Det är lite tråkigt att så många – även utbildade ekonomer – nu förvånat klagar över att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Uppstår brist på väsentliga varor och tjänster, såsom världen erfarit, så stiger priserna och efterfrågade/producerade volymer minskar. Detta är helt naturligt och leder till lägre ekonomisk aktivitet, dvs ”lågkonjunktur”. När Riksbanken sedan höjer räntor är detta ett medvetet steg i samma riktning. Man vill få ned aktiviteten – fördjupa ”lågkonjunkuren” – ytterligare, eftersom man tycker sig ha noterat att priser stiger mindre i lågkonjunktur och nu är det inflationen som är fienden. Läs mer

 • BNP Q2 2022


  Bild: QiFO

  Siffrorna för årets andra kvartal är framtagna och pekar på fortsatt tillväxt av aktivitetsnivån i vår ekonomi. Hela pandemi-guppet är nu överståndet. Utvecklingen ser i ett helikopterperspektiv rätt tråkig ut, med två svagt urskiljbara ”svackor” i form av finanskrisen och covid-pandemin. Läs mer

 • Inflation och arbetslöshet


  Bild: QiFO

  Visst är det intressant med ekonomiska samband. Löner är en tung del av de flesta varors och tjänsters totalkostnad. Om lönerna skulle öka (snabbare än produktivitetsutvecklingen) skulle företagen därför behöva höja sina priser (eller sänka sina vinster).  Lönen är priset på produktionsfaktorn arbetskraft. ”Inpriset” på produktionsfaktorerna påverkar alltså ”utpriset” på produkterna. (Häpp!) Läs mer

 • Konjunkturläget våren 2022


  Bild: Joe Earwicker, Freeimages / bearbetning QiFO

  Genom åren har vi regelbundet redovisat det ”vetenskapliga” konjunkturläget. Vi har gjort det med en glimt i ögonvrån eftersom vår hypotes är att konjunktur är ett floskelbegrepp som inte går att fastställa vetenskapligt. Likväl gör vi det nu här igen, och därtill avseende läget per sista mars. Mycket har hänt sedan dess, men det får vi ta i beaktande nästa gång, för här är läget efter Q1 2022. Läs mer

 • BNP Q1 2022


  Illustration: QiFO

  För någon vecka sedan fick vi ta del av färska BNP-siffror. Produktionen av varor och tjänster rullar på i Sverige som aldrig förr. Effekterna av coronapandemin kan alltjämt skönjas på sina håll och kriget i Ukraina kanske kommer att visa sig på något sätt i våra siffror också så småningom. Men när vi skriver in Q1 i våra tidsserier ser vi att Sveriges totala BNP går som tåget. Läs mer