BNP Q3 2022


Bild:QiFO

Inflationen naggar på vårt välstånd och räntemedicinen försöker medvetet försämra ytterligare. Nu lär vi få uppleva en ekonomisk nedgång, säger experterna. Kanske, vi får väl se.  Just nu kan vi lägga in ett färdigberäknat Q3 i våra tidsserier och vi noterar tom september att ekonomin fortfarande går som tåget. Det känns som att politiker och experter ständigt uttrycker oro för kriser som är här eller som väntar runt hörnet, men det syns dessvärre (eller: som väl är – välj själv) inte så ofta i siffrorna. Visst – pandemin vållade oss några kvartal utan tillväxt, men den uteblivna tillväxten är nu fullt ut återhämtad. Fast, som sagt, i Q4 så kommer det nog att bli värre …

Rensar vi för inflationen framstår förvisso en tydlig pandemisvacka, men också att vi idag befinner oss i ett All-Time-High – BNP per capita har aldrig varit högre, trots vår invandring och arbetslöshet.

En intressant och viktig aspekt på detta är naturligtvis om detta ”välstånd” delas av alla i landet. Mycket talar för att så inte är fallet. Detta får dock bli föremål för en annan artikel.

Låt oss i stället se hur denna vår bruttonationalprodukt används. Traditionellt skiljer man då mellan nedanstående fyra delar och som synes var det den privata sektorn (hushåll/företag) som tog covid-smällen, men som nu rusar desto snabbare mot nya rekord. Handelsnetto, export-import, förefaller minska något på slutet men är fortfarande stabilt positivt.

Ser vi slutligen på var i ekonomin välståndet skapas har vi svaret i nedanstående tabell. Där jämförs senaste helåret med det sista före covidutbrottet, dvs perioden Q2 2019 – Q1 2020.

Som synes har några branscher ännu inte återhämtat sig helt, främst hotell/restaurang, medan andra som tele/data ökat desto mer. Har vi månne fått en bestående förskjutning mellan hemarbete och arbetsplatsförlagt arbete?

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.