BNP Q3 2017


Bild: Qifo – gatumotiv i Frankrike

Vi har för vana att presentera och kommentera de kvartalsvisa BNP-siffrorna när SCB släppt dem. Vi avundas proffsanalytikernas stora förmåga att se dramatik och nyanser i utvecklingen. Någonstans läste jag att ”utfallet för det tredje kvartalet blev lägre än vad analytiker väntat, framför allt i årstakt, men underliggande data visar på en fortsatt solid tillväxt med starkt momentum i svensk ekonomi.” Sent om sider torde de flesta nu ha slutat beskriva tillståndet som en fas av ”återhämtning”. Nu kallas nuläget allmänt för en högkonjunktur. Själva har vi svårt att se några konjunktursvängningar i BNP-utvecklingen. Vi ser bara att det går fortsatt väldigt bra för Sverige, nu när Q3 siffrorna är kungjorda.

När vi väl har noterat att BNP-tåget rusar vidare, så tar vi bort inflationen och plockar med befolkningsutvecklingen. Den bilden återfinns nedan.

Även BNP/capita-kurvan fortsätter uppåt. Men låt oss titta in på befolkningsutvecklingen också. Där finns ju faktiskt lite större förändringar i närtid att kommentera.

Som synes ökade invandringen kraftigt under senare delen av 2016, men stagnerade därefter och har de senaste månaderna sjunkit. Utvandringen är i en sjunkande trend sedan slutet av 2015. Födelseöverskottet ligger stabilt något över 20000 personer per år. Vi kan alltså notera att BNP per capita ökar oförtrutet och uppgår nu till 448000 kr per person de senaste 12 månaderna. All Time High som vanligt. Även i fasta priser slår vi rekord hela tiden. Detta ”trots” att befolkningen ökar stadigt och ”trots” att migrationsnettot är fyra gånger större än födelsenettot.

Om man kryper riktigt nära inpå siffrorna så visst finns där svängningar. Det visar vi nedan genom att redovisa skillnaden mellan summan av de senaste fyra kvartalen och de fyra kvartalen närmast dessförinnan. Utvecklingen framgår av nedanstående graf.

Här kan vi utläsa att den sedan ca ett år tillbaka sjunkande tillväxttakten stannade av nu i Q3. Om det var ett tillfälligt stopp på vägen nedåt eller en vändpunkt för återupptagen marsch uppåt igen, får vi avvakta med att redovisa till innevarande kvartals data är sammanställda om ca tre månader. I 80 av de senaste 95 kvartalsredovisningarna har rullande helårs BNP/capita i fasta priser stigit, så oavsett om tillväxttakten ökar eller minskar så torde det bli nytt BNP-rekord igen även nästa gång. Eller?

 

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.