BNP Q1 2018 – All Time High!


Bild: Pixabay

Det är hög tid att redovisa BNP-utvecklingen i Q1, innan SCB hinner räkna ut resultatet för Q2. Surprise – BNP fortsätter oförtrutet att växa! Ännu ett i raden av starka kvartal kan läggas till handlingarna. BNP växer snabbare än befolkningen, så BNP/capita når ännu en ny rekordnivå; 458.700 kr för rullande helåret april 2017-mars 2018.

Dock verkar det som om befolkningen ökade sin tillväxttakt något. I grafen nedan syns således att tillväxttakten i BNP har planat ut, medan tillväxttakten i BNP/capita fortsätter nedåt, såsom det gjort sedan 2015. Än så länge är den dock positiv.

Detta med vikande tillväxttakt upplever många som ett stort problem. I medier hörs politiker av alla schatteringar liksom etablerade ekonomer försöka trumfa in det horribla budskapet att det inte är nivån som är det viktiga utan förändringen. Bra är det bara om förbättringstakten ökar hela tiden. Lyft ner resonemanget på individnivå så framstår det som helt absurt. Det skulle alltså vara ett misslyckande att få det 5% bättre än i fjol om jag ifjol fick det 10% bättre än i förfjol!?

Dessutom är det lätt att glömma bort att den normale medborgaren alltid har en bättre välståndsutveckling än BNP/capita-kurvan visar. Den enskilde individen klättrar nämligen ett år uppåt på livstrappan för varje år som går, och tar en plats i befolkningspyramiden som någon annan hade året innan. I de allra flesta fall innebär detta åldrande en förkovran, befordran och ett ökat ekonomiskt välstånd. Processen illustreras också av att varje individ som dör har högre pension/inkomst än de som föds.

Tittar vi närmare på befolkningstalen ser vi att invandringen kryper nedåt mot 140 000 per år. Drar vi bort utvandringen landar invandringsöverskottet på knappt 100 000 personer/år, vilket är ca 5 ggr större än födelseöverskottet.

Att befolkningen ökar snabbt, och att invandringsnettot är en dominerande del av detta, är ju känt sedan länge och i olika skepnader tar det en stor plats i samhällsdebatten, inte minst i pågående valrörelse. Utöver de kommentarer vi lämnade i den frågan här för två veckor sedan, kan vi alltså nu också återigen konstatera efter Q1 2018 att än så länge – trots alla problem som är kopplade till den svaga sysselsättningsgraden bland invandrare – ökar ändå Sveriges BNP/capita i fasta priser.

”Trots” invandringen fortsätter vi att få det bättre i Sverige, mätt i termer av BNP/capita.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.