BNP och konjunkturläget vid årsskiftet 2019/2020


Foto: www.freeimages.com / Joe Earwicker (bearbetat)

BNP-siffrorna för helåret 2019 har publicerats. Släppet skapade lite mindre uppmärksamhet än vanligt, vilket kanske beror på att mediafokus nu ligger på den förestående Corona-effekten. Ekonomkåren har ju dessutom redan förklarat att vi befinner oss i en lågkonjunktur, även om siffrorna inte ger riktigt tydliga bevis härför.

Vår produktion ökar rätt oförtrutet, i löpande penningvärde är vår BNP nu för första gången uppe över 5000 miljarder per år. (Fanfarer!) Men vår befolkning växer ännu något snabbare, trots minskande nettoinvandring, så ökningen av BNP/capita är mer blygsam. Årstakten ligger oförändrat på 476 tkr per person från förra kvartalet.

Zoomar vi in så kan vi definitivt se att tillväxten är lägre. Men fortfarande positiv. I princip har tillväxttakten i BNP/capita minskat de fyra senaste åren, från över 3,3% per år till nu ynka 0,2%

Låt oss också damma av vår gamla konjunkturcykel och försöka fastställa det aktuella konjunkturläget. Detta gör vi på sedvanligt sätt genom att utöver tillväxten i BNP/capita (T) även beakta inflationen (I) och sysselsättningsgraden (S).

Vi ser då att utöver den vikande tillväxtkurvan står inflationen och stampar samt att sysselsättningsgraden nu backar något. Sammantaget bör det visa på en försämrad konjunktur. Och visst är det så!

Vår sammanvägda reala konjunkturkurva TIS (tillväxt * inflation * sysselsättningsgrad) glider ytterligare något utför för fjärde kvartalet i rad, om än långt ifrån med den dramatik som Konjunkturinstitutets upplevelsebaserade konjunkturbarometer rasar.

Nu får vi närmast se om det blir någon Corona-dramatik i den ekonomiska aktiviteten under nästa kvartal. Om folk i stora mängder stannar hemma i stället för att gå till arbetet – på grund av  Coronasjukskrivningar eller av efterföljande permitteringar eller konkurser – minskar rimligen både löner och vinster i samhället, vilket är detsamma som en sänkt BNP.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.