BNP-kurvorna vänder …… uppåt!


Bild: Pixabay

SCB har presenterat andra kvartalets BNP-data för 2018. Befolkningssiffrorna per sista juni är förvisso inte offentliggjorda, men de kan uppskattas med tillräcklig kvalité för att vi med god precision ska kunna beräkna medelantalet i vår befolkning under senaste tolv månaderna. Därför kan vi nu konstatera att BNP/capita-utvecklingen tar fart uppåt. Det som så småningom alla slutade kalla återhämtning och i stället valde att kalla högkonjunktur, kanske trots allt varit det motsatta!?

Nedan återfinns vår sedvanliga graf över utvecklingen.

Det går faktiskt med blotta ögat att se hur den lila kurvan förefaller att stegra sig i den sista mätpunkten. Om vi bryter ner det i ännu mindre detaljer och visar förändringen mot för ett år sedan uppstår följande bild.

Här ser vi att den viktiga BNP/capita-kurvan faktiskt vänder uppåt i kvartalet. Visar det sig hålla (såsom liknande trendskiften alltid har visat sig göra tidigare i grafen) så kan det ha varit en konjunktursvacka vi just genomgått. Förvisso inte så djup som 2012 och långt ifrån så djup som under finanskrisen 2008-09. Vi återkommer inom kort med en mer djuplodande konjunkturanalys, där vi även tar arbetslöshet och inflation i beaktande.

Vill vi fördjupa oss ytterligare något i själva BNP-redovisningen kan vi se till nedanstående tabell.

Alla siffror pekar uppåt, men ändå kan några relationstal vara värda att peka på. Att investeringarna ökar mer än konsumtionen är kanske svårtolkat om vi inte vet vilka typer av investeringar (och konsumtion) det handlar om, men ändå ger det uttryck för en framtidstro som i grunden måste betraktas som hälsosam. Att exportvolymerna med marginal fortsätter att överstiga importen kan också tyckas vara bra, men i ett större perspektiv bidrar vi härigenom till att hålla andra länder i en skuldfälla, vilket i sin tur i sinom tid kan komma att utlösa en internationell finanskris. Frågorna är mer komplexa än så, men världshandeln bör ändå över tid vara i balans för alla ingående aktörer.

Men det går fortsatt tveklöst bra för Sverige, i alla fall mätt i termer av BNP. Frågan är om det tom går så bra att vi skulle ha råd att ta täten i ett allvarligt försök att lösa klimatkrisen?

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?
  1. Thomas Holm says:

    Det är bara fake news. Valår och Trump förstör allt enligt media så det kan inte stämma.

    Svara

Lämna en kommentar.