BNP – en lek med siffror?


Bild: Pixabay / QiFO

SCB har för några veckor sedan publicerat tredje kvartalets BNP-sffror och alla riktiga ekonomer har analyserat och kommenterat. Vi är på väg nedåt säger man från expertkåren. Årets BNP-siffra för juli-september var 0,2% sämre än närmast föregående kvartal! En sådan minskning har inte noterats på fem år, så nu är tydligt de glada dagarna förbi för denna gång.

Vill ni veta hur det egentligen ser ut?

Är det någon som ser den olycksbådande nedgången i det sista kvartalet? Jag gör det inte.

En sak som aldrig kommer fram i analyserna av SCB´s siffror är osäkerheten. Ett sätt att belysa osäkerheten är att se hur SCB hela tiden korrigerar gamla siffror. Nedanstående bild visar hur den nu aktuella sifferserien skiljer från den som redovisades för bara ett kvartal sedan.

Erkännes att det nog är sällan som man räknar om hela den historiska serien från 1993 såsom man nu gjort. Oftast korrigeras endast de senaste årens kvartalssiffror. Men Q3 2017 som nu korrigerades ner med 0,88% sedan förra redovisningen har faktiskt korrigerats ner med 1,2% sedan kvartalet redovisades första gången för ett år sedan.

Och så sitter experterna och grubblar och analyserar och kommer fram till att man tycker sig se en negativ förändring på 0,2% vilket tolkas som ett illavarslande förebud! Dessa analyser kommer sig i sin tur av att man i analyserna ”korrigerar” ovanstående grundvärden så att de ska bli mer ”jämförbara” och analysen därigenom bättre, men förmodligen lyckas man inget vidare med det, för efterhand nya kvartal kommer till så pekar rådata oförtrutet uppåt. Så skäms alla förståsigpåare! Ta ett steg tillbaka, betrakta den översta grafen och gör en vettig översiktsanalys. Vi fortsätter uppåt, uppåt, uppåt!

Vi brukar även zooma in och göra en noggrannare analys av förändringarna den sista tiden. Den grafen ser ut så här:

Som synes kan en minskning här faktiskt noteras i sista kvartalet, även om den inte är särskilt tydlig. Fortfarande har vi senaste året en tillväxt jämfört med året innan, helt i samma storleksordning som vi haft de senaste sex kvartalen. Mest intressant är kanske att folkmängdens tillväxttakt också minskar vilket dämpar fallet när vi ser på utvecklingen per capita. Det är mer ovanligt!

Men alla korrigeringar till trots, helhetsbilden är densamma. Det är naturligtvis bra att SCB löpande förbättrar sina mätmetoder och korrigerar gamla värden. Men osäkerheten inom området är STOR. Därför är de flesta expertanalyser helt enkelt överdrivna i sina djärva tolkningar baserade på detaljerade men otroligt osäkra grunddata. Man undrar vad motiven till beteendet kan vara? Skapa självberättigande?

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.