BNP efter Q2 2021


Illustration: QiFO

Ett starkt andra kvartal har vi svenskar åstadkommit hävdar flertalet bedömare som granskat SCB´s redovisning av nationalräkenskaperna för Q2 2021. Både ja och nej kan man tycka. I löpande priser är vi nu åter uppe på all-time-high-nivå för BNP rullande helår. Men som bilden nedan visar är återhämtningen i fasta priser efter Covid-utbrottet inte slutförd.

Vi har ännu inte (lila kurva) nått upp till nivån före utbrottet och ännu längre har vi till den prickade syftningslinjen som vi kanske hade följt utan pandemiutbrott. Ser vi till BNP/capita (röda kurvan) har vi kommit tillbaka till den nivå vi låg på för 3-4 år sedan.

BNP är ju som bekant värdet av den samlade produktionen, mätt i form av de löner och vinster (och produktskatter/moms) som genererats. Intressant är därför att se var i ekonomin Covidsvackan har slagit till. Ställer vi de tolv senaste månadernas BNP – alltså juli 2020 tom juni 2021 – mot värdet för tolvmånadersperioden dessförinnan, så noterar vi en liten ökning på 1,4%, då BNP vuxit från 5028 till 5099 mdr i 2020 års penningvärde. Vårt all-time-high från perioden apr-20 – mar-21 ligger på 5128 mdr. Per bransch har vi följande bild vid jämförelse av de två senaste rullande helåren.

När vi granskar de olika branscherna ser vi tre som pekar nedåt; transport/lager, hotell/restaurang och kultur/nöjen. Hotell och Restaurang har drabbats värst med 18% minskning. Kultur och Nöjens minskning på ca 8% har kanske framstått som ännu större i medias rapportering. Störst ökning uppvisar tillverkningsindustrin med 7%, vilket utgör närmare 58% av landets samlade BNP-ökning på 71 mdr mellan perioderna. Produktskatterna (moms) har utelämnats från grafen, då de kan ses som ett generellt påslag inom alla de olika branscherna.

Emellertid, finansministern har nu börjat lyfta på locket till höstens budget och visat upp kommande skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare på drygt 10 mdr, eller motsvarande 2 promille av vår BNP. De lärde tvistar om det primärt är för att driva konsumtion för att säkerställa en fullständig återhämtning efter pandemin, ett uttryck för äkta jämlikhetsiver eller bara ett röstfiske. Men det finns även experter som varnar för att det kan leda till överhettning av vår ekonomi.
Tänk vad svårt det är.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.