BNP 2021 – All Time High!


Illustration: QiFO

Nu är facit framme för helåret 2021 och vi kan notera en BNP på rekordnivå. Vissa branscher lider fortfarande av Covid19-effekter, men totalt sett är ekonomin återhämtad.
Nedan återfinns utvecklingen i löpande priser.

Vi kan nu räkna ut hur stort covid-guppet längst till höger i grafen ovan blev. Om vi antar att utan covid hade vår års-BNP vuxit linjärt från 5076 mdr efter Q1 2020 till dagens 5381 mdr efter Q4 2021 så hade vi under dessa sju kvartal haft sammanlagt 1001 mdr högre BNP än vad vi verkligen fick. Det motsvarar ca 100 tkr per var och en av oss 10 miljoner svenskar, dvs 4800 kr per månad under dessa sju covid-kvartal. Det är mer än dubbel takt mot vad vår tidigare (medvetet försiktiga och preliminära) metod visade för ett är sedan. Till dessa förlorade BNP-pengar så har vi även vår kostnad för förlorade levnadsår (qaly) som vi värderar till 600 tkr/styck. Medelåldern för avlidna pga covid har sjunkit något efter hand men ligger ännu idag på över 82 år, så efter Q4 2021 var qaly-kostnaden ca 83 mdr beräknat för de ca 15 460 som till dess avlidit i sjukdomen. Sedan dess har den dock stigit till 90 mdr pga en ny peak i dödstalen. Men för covidperioden Q2 2020 – Q4 2021 har vi alltså en total covidkostnad på 1084 miljarder, varav drygt 92% var en ekonomisk uppoffring (BNP) och knappt 8% var en social kostnad (qaly). Jag har inte studerat coronakommissionens slutrapport, men jag tror inte att dessa aspekter beaktades.

Släpper vi covid-vinkeln kan vi i stället se på den relativa utvecklingen baserad på fasta priser. Vi ser då nedan att vi nått nytt All Time High för såväl BNP och BNP/capita.

Således är vi tillbaka på spåret. Låt oss dock även se hur vår ekonomi strukturellt förändrats sedan pre-covid. Nedan framgår hur respektive bransch utvecklats jämfört med sista covid-fria året före pandemin.

Totalt är ökningen ca 1,5% i fasta priser. Men hotell och restaurang-branschen och logistik (transport och lager) har backat rejält, medan tele/kommunikation har vunnit mest. Återstår att se huruvida vi närmar oss vår pre-covid struktur i ekonomi efter hand eller om förskjutningen blir bestående. Dessvärre kan ett idiotiskt krig skapa nya problem och mönster.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.