Att undvika investeringsmisstag

Det finns så klart ett oändligt antal misstag man kan göra när man ska placera sitt spar- eller investeringskapital. Jag har nyligen från ett företag som jobbar som investeringsrådgivare och finansförvaltare fått en liten skrift där nio sådana misstag redovisas, misstag som de särskilt vill uppmärksamma oss på.

Jag kunde inte låta bli att för vart och en av dessa nio rekommendationer av vad som bör undvikas formulera en egen alternativ rekommendation inom samma område. I något fall kan kanske båda råden vara kloka, men jag tänkte att det kunde vara trevligt att låta er läsare försöka avgöra vilka rekommendationer den professionella investeringsfirman står bakom och vilka jag själv konstruerat.

Var så goda, vilka nio riskabla fällor nedan ska undvikas:

1 – Risk angående tillgångarnas tidshorisont
A) Att underskatta tillgångarnas tidshorisont
De flesta kommer att leva längre än man tror och gör därför för kortsiktiga placeringar.
B) Att överskatta tillgångarnas tidshorisont
Förändringstempot i näringslivet är högt. Gamla placeringar måste ständigt omprövas.

2 – Risk angående investeringsmålen
A) Att inte anpassa portföljstrategin till investeringsmålen
Man hamnar lätt med tiden i felaktig risknivå i förhållande till investeringsmålen.
B) Att för sällan ompröva investeringsmålen
Livssituation, ambitioner och drömmar förändras ständigt, men investeringsmålen anpassas inte.

3 – Risk angående synen på kassaflödet
A) Att förväxla inkomstbehov med kassaflödesbehov
Tveka inte att avyttra kapital för att skapa kassaflöde när det är gynnsamt.
B) Att försöka skilja på inkomstbehov och kassaflöde
I slutändan är inkomst och kassa samma sak, Fokusera på kassaflödet – cash is king.

4 – Risk angående riskfaktorer
A) Att förbise oavsiktliga riskfaktorer
Vissa risker är förrädiskt svåra att upptäcka. Ge inte upp. Försök kvantifiera alla risker.
B) Att överdiva riskanalysen
Man hittar aldrig alla riskfaktorer. Fokusera på de största och tydligaste.

5 – Risk angående fjärran marknader
A) Att ignorera globala värdepappersmarknader
Missa inte möjligheten till investeringar bara för att marknaden ligger geografiskt långt borta.
B) Att lockas av exotiska investeringsmöjligheter
Ju mer ”exotisk” en placering är, desto sämre fungerar oftast marknadsövervakningen.

6 – Risk angående mängden utestående aktier
A) Att glömma den grundläggande vikten av tillgång och efterfrågan
Det är på lång sikt tillgången, mängden utgivna aktier, som huvudsakligen styr kursutvecklingen.
B) Att missa börsintroduktioner och nyemissioner
Att det blir fler bolag och fler aktier är ingen nackdel. Syftet är även då att öka värdet per aktie.

7 – Risk angående tillgänglig information
A) Att satsa investeringar på enbart allmänt känd information
Lyckade investeringar baseras på korrekt information som helst ingen annan besitter.
B) – Att lita på stalltips
All information som finns är beaktad i dagens kurs. Satsa där du tror att andra felbedömer framtiden.

8 – Risk angående egen kompetens
A) Att överskatta den egna skickligheten
Se inte bara till dina lyckade placeringar. Erkänn dina misslyckanden och försök lära något av dem.
B) Att underskatta den egna skickligheten
Använd ditt sunda förnuft och snegla gärna på erkänt duktiga aktörer, mer än så är svårt att göra.

9 – Risk angående förvaltningsavgifter
A) Att betala för höga avgifter
Avgifterna kan avgöra om din placering går bättre eller sämre än marknaden.
B) Att minimera avgifter
Många rådgivare och förvaltare tar bättre betalt – just för att de inte är robotar utan proffs!

STOPP! Ska du göra testet, gör det nu, innan du läser vidare.

Har du noterat ner dina svar? Då kan jag avslöja att samtliga A-alternativ har en och samma avsändare och följaktligen även alla B-alternativ. Så då är frågan – vilken lista av rekommendationer står den professionella investeringsfirman för och vilken står jag för?

Svaret är att investeringsproffsen varnar för A-misstagen och jag för B-riskerna. Hade du rätt? Var det enkelt? Enklare än att placera investeringskapital? Förhoppningsvis hade min uppsättning rekommendationer något högre floskelfaktor, det var i alla fall avsikten.

Med våra uppriktiga lyckönskningar inför allas investeringsbeslut kommer här avslutningsvis några fina citat av kända finansmän (inga kvinnor!) saxade ur boken ”Världens 99 bästa investerare” av Magnus Angenfelt. Här är också floskelfaktorn rätt hög på sina håll.

John C Bogle: Vad är det för mening med att leta efter nålen i höstacken, varför inte äga hela höstacken?
Benjamin Graham:  I första hand ska du hålla dig borta från affärsupplägg där du har lite att vinna och mycket att förlora.
William J O´Neill: Du ska inte prenumerera på en massa marknadsbrev eller rådgivningstjänster. Inte heller låta dig påverkas av rekommendationer från analytiker eller vänner.
Ed Seykota: Det finns tre käpphästar för att bli en framgångsrik trader: (a) skär bort förluster, (b) skär bort förluster, (c) skär bort förluster.
László Szombatfalvy: Vänta inte med att sälja tills du hittat attraktiva omplaceringsobjekt eller för att skjuta upp skatten. Se hellre skatten som ett kvitto på din framgång.
Prem Watsa: Marknaden är manodepressiv, ibland köper den till ett högt pris och säljer till ett lågt pris; tro aldrig att den vet mer än du.

—–

Not. Finansföretaget som avses i texten är Fischer Investments Norden. Bilden överst är den beskurna framsidan från deras utskickade skrift.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.