Återhämtningen på bostadsmarknaden


Bild: Pixabay

Bostadsmarknaden ”kraschade” i höstas. Detta framgår av företaget Valueguards prisindex på bostäder som man kallar HOX (housing index?). I augusti ifjol var totalindexet 243,37 vilket är all time high hittills. På fyra månader sjönk värdet därefter med 9% ner till index 221,10. Därifrån och fram till juni 2018 har värdet repat sig till index 228,77, alltså återtagit 3 av de tappade 9 %-enheterna.

I förhållande till aktiemarknaden är svängningarna på bostadsmarknaden likväl rätt måttliga, vilket framgår av nedanstående graf.

Aktier och bostäder må vara de två största investeringarna eller sparformerna för medelsvensson, men likväl är de väsensskilda till sin karaktär. Aktieportföljen är ett anonymt sparande. Passar inte nuvarande aktier in kan man byta. Den marknaden är alltid likvid och du kan kvitta vinster mot förluster i din deklaration. Bostaden däremot är en väsentlig del av individens livskvalité, det är i den man lever och verkar. Bostaden måste passa familjens behov. Om behov av ny bostad uppstår och det inte går att sälja den nuvarande blir det problem. Visst – varje bostad, lägenhet eller villa, går alltid att sälja – men om man tvingas sälja med förlust är det inte alltid en fullgod tröst att den man köper sin nya bostad av gör en minst lika stor förlust. Bankerna och skattemyndigheten låter dig inte heller flytta över en realisationsförlust från ett objekt till nästa. Därför kan prisnedgångar på bostadsmarknaden skapa ”inlåsningseffekter”. Familjer tvingas bo kvar tills de kan sälja utan förlust. Detta riskerar att hämma effektiviteten i ekonomin.

Men hur stor är då denna inlåsningseffekt. Vi har nu sett tio månaders prisutveckling sedan förra augustis all-time-high. Alla delmarknader ligger ännu under den nivån.

För att förstå grafen kan meddelas att ”flats” betyder bostadsrätter och ”house” villor. Sto, Gbg respektive Mlm är våra storstadsområden, medan MC betyder mellanstora städer.

Störst prisfall upplevde alltså bostadsrättsmarknaden i Stockholm med 12%. 9 av dessa 12% återstår alltjämt att hämta igen. Villamarknaden i Malmö och mellanstora städer har mindre än 2% kvar att återhämta innan man når nya toppnivåer.

Tyvärr saknar vi uppgift om volymerna (omsättning eller antalet sålda objekt) på varje delmarknad. Gissningsvis är antalet avslut betydligt lägre än i månaderna fram till augusti 2017, dvs inlåsningseffekten är betydande. Önskade försäljningar blir inte av, möjliga bostads- och jobbkedjor kvävs. Det skulle därför kanske vara värt att se över reglerna för förlustavdrag vid försäljning av bostad. Idag kan halva förlusten kvittas mot inkomster av kapital under det år förlusten gjordes och 30% av underskottet sänker din skatt. Nettoeffekten blir att du via skatten får tillbaka 15% av den förlust du gjort. Varför inte tillåta att hela förlusten sparas för att i sinom tid kvittas mot vinsten vid nästkommande bostadsbyte? Då skulle det inte svida lika mycket att sälja med förlust. Förlusten blir i skattemässigt avseende en rabatt på nästa bostad.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.