Arbetslösheten Q1 2021


Foto: geralt, Pixabay

Färska siffror från AKU (Arbetskraftsundersökningarna) visar på nedslående siffror för första kvartalet. Arbetslösheten för befolkningen 16-64 år är uppe i 473 tusen presoner, eller  10,1% i mars månad, att jämföra med 7,3% i mars år 2020 och 7,7% i mars år 2019. Mätt som snittet för de senaste 12 månaderna var marsresultatet 8,9%, jämfört med 7,0 respektive 6,5 de två föregående åren.

Grafen nedan visar såväl månads- som helårsvärden (R12) sedan 2015. Vi befinner oss på rekordnivåer!

Dock ser vi i ett längre perspektiv att 1990-talet uppvisade ännu värre arbetslöshetssiffror. Men dagens nivå och tendens är onekligen oroväckande.

Den första grafen ovan visar att tidigare könsskillnad till kvinnornas fördel verkar ha försvunnit sedan något år. Ser vi till åldersstrukturen har vi följande bild.

Ungdomsarbetslösheten ser ut att vara ”hela” problemet, men den gruppen utgör en förhållandevis liten del av arbetskraften så så är inte fallet. Dock är ca 141 tusen av de arbetslösa nu i mars månad i åldersintervallet 16-24 år, alltså nästan 30%. Men 70% är alltså äldre!

En intressant trend är att vi sedan ett år tillbaka ser att en större andel av ungdomarna stannar utanför arbetsmarknaden, förhoppningsvis genom att fortsätta sina utbildningar. Det låter på ett sätt positivt, men är nog ett uttryck för att utsikterna till jobb är så extremt dåliga just nu. Samtidigt ser vi att motsvarande andel i den äldsta gruppen 55-64 år sjunker sedan nästan lika länge. Orsakerna till detta kan vara att färre som skulle kunna gå i tidig pension väljer att göra det, och/eller att färre som söker sjuk-/förtidspension nu beviljas sådan.

Arbetslösheten har varit i stigande sedan tidigt 2019. Men det blev dessvärre en brantare lutning i kurvorna i samband med pandemiutbrottet för ett år sedan. Återstår att se om arbetslösheten följer med nedåt när vi så småningom har fått vårt vaccinskydd på plats och öppnar upp alla verksamheter igen, eller om vi är på väg mot 90-talets tragiska rekordnivåer.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.