Ännu rikare!


Bild: pcdazero, Pixabay

Tidigare i höstas presenterade SCB utfallet för 2021 avseende finansräkenskaperna och vår nationalförmögenhet. Slutsatsen är att inte ens pandemin under 2020-2021 kunde bryta vår rikedomstillväxt.

Ser vi till nationalförmögenheten utslagen per invånare fick den snarast en skjuts uppåt under 2021. Vi noterar för övrigt att i modern tid har vi endast blivit fattigare under krisåren i början av 90-talet. Den stora finanskrisen 2008-2010 fick vår förmögenhet att stå still några år, men den sjönk aldrig.

Bryter vi ner förmögenheten per samhällssektor ser vi att det är hushållen som sitter på de stora beloppen. En mindre del finns dock ”bundet” i övriga sektorer. Dock tappade Näringslivet så att man uppvisar en negativ del av nationalförmögenheten 2021. Beloppen nedan i fasta priser.

Ser vi till de olika beståndssdelarna i landets balansräkning så ser vi att finansiella tillgångar och skulder mycket väl tar ut varandra. Den positiva differensen är ”bara” 1000 mdr. Nationalförmögenheten är således i princip lika med de reala tillgångarna.

Om vi slutligen försöker gå ner en detaljnivå samtidigt som vi försöker eliminera bort alla interna finansiella mellanhavanden landar vi i nedanstående tabell.

Tabellen är upprättad genom en djärv kombination av den ”oeliminerade” Nationalförmögenheten per sektor med Finansräkenskapernas ”eliminerade” uppgifter med utlandet som motpart. Hoppas att metoden inte är alltför bristfällig.

Och om nu inte pandemin lyckades knäcka vår förmögenhetstillväxt så ska det bli spännande att se om ändå inte årets börsnedgång och prisraset på fastigheter kommer att ge oss en minskad förmögenhet 2022. Kanske känner vi inombords hur det ligger till. Men nästa höst, när SCB har räknat klart, då vet vi!

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.