Archive for april, 2023

  • Inflationsanalys med K/I-metod


    Illustration: QiFO

    Vi har via SCB en förnämlig inflationsuppföljning, med analysmöjligheter på olika ledder och bredder. Jag har dock efterfrågat ytterligare en dimension i uppföljningen av inflationen och pekat på ett möjligt tillvägagångssätt. Låt mig förtydliga detta med ett helt fiktivt exempel. Läs mer

  • Mer tankar om inflationen


    Bild: QiFO

    ”Vid misstroende mot en valuta kan säkert räntehöjningar bidra till att hejda en inflationsvåg. Likaså kan nog räntevapnet ha en inflationsdämpande verkan vid arbetskraftsbrist med växelvisa löne- och prishöjningar. Men hur kan räntehöjningar förväntas hjälpa vid inflation p.g.a. varubrister till följd av krig eller missväxt i världen? Detta är ju fallet idag och det började bl.a. med brist på energi- och jordbruksvaror p.g.a. kriget i Ukraina och nu är det tydligen missväxt bland grönsaksodlare i viktiga produktionsområden. Att priser stiger vid brist är vare sig konstigt eller fel. Ofta är dock producentens prisvinst mindre än volymförlusten. En bonde får normalt mer per kilo om brist föreligger, men likväl mindre totalt jämfört med vid tider utan brist. Alla får det sämre vid brist! Läs mer