Archive for december, 2019

 • Demokrati vs Kapitalism


  Bild: QiFO

  Per Molander talade inför en samling intresserade i Uppsalas Missionskyrka härförleden. Per är svensk ämbetsman och konsult i politiska policyfrågor. Hans uppdragsförteckning är gedigen och just nu är han ordförande i jämlikhetskommission som arbetar på uppdrag för finansdepartementet. Ämnet för föredraget var ”Demokrati och kapitalism – ett problematiskt förhållande”. Läs mer

 • Nobelpriset i Ekonomi 2019


  Montage: QiFO

  Alfred Nobels årliga priser delas enligt statuterna ut till personer som ”gjort mänskligheten den största nytta”. Litteratur är kanske i det sammanhanget en främmande fågel, där nyttoaspekten är svår att se. När sedan Sveriges Riksbank för exakt 50 år sedan hängde på med ett ekonomipris till framstående insatser inom ekonomisk teori, får många samma känsla att nyttoaspekten oftast är svår att hitta, trots att talesättet säger att det inte finns något så praktiskt som en god teori. Läs mer

 • BNP Q3 2019


  Bild: Pixabay/QiFO

  SCB har presenterat sina senaste BNP-beräkningar. Experterna har ju redan konstaterat att vi är på väg ner i en lågkonjunktur, så förväntningarna var väl ställda därefter. Först måste vi emellertid fästa uppmärksamheten på kvalitén i materialet. SCB för en ständig kamp för att hitta och åtgärda mättekniska brister. Nedanstående blå kurva visar hur man nu justerat BNP-siffrorna jämfört med vid föregående mätning i somras. Kurvorna avser rullande helår.

  Läs mer