Archive for april, 2019

  • Ränta, inflation och valutakurs


    Bild: Pixabay

    Riksbanken lät nu i veckan styrräntan ligga kvar på oförändrad nivå och aviserade att planerade höjningar skjuts på framtiden. Kritiker reagerar utifrån olika infallsvinkar. Den kanske vanligaste just nu är att den låga räntan försvagar värdet på vår valuta vilket försämrar hushållens köpkraft, alltså den inhemska efterfrågan. Å andra sidan stimuleras den utländska efterfrågan, alltså exporten. Nettoeffekten följer vi varje gång nya BNP-siffror presenteras, vilket nästa gång blir för Q1 2019, om ca en månad. Läs mer

  • Sveriges produktivitetsutveckling


    Bild:Pixabay

    Två centrala begrepp för ekonomer som ägnar sig åt uppföljning och prestationsmätning är Produktivitet och Effektivitet. Jag har en gång lärt mig att Produktivitet utgörs av kvoten mellan Output och Input medan Effektivitet helt enkelt utgörs av graden av måluppfyllelse. Här tänkte jag visa på produktivitetsutvecklingen i Sverige sedan början av 80-talet. Läs mer