2018 på Stockholmsbörsen


Bildmontage: Pixabay / QiFO

Att sparåret 2018 slutade i moll lär väl inte ha undgått någon. Både bostäderna och börsen sladdar långt under respektive sparforms toppvärde. Låt oss ändå titta lite närmare på vad som hände och börjar här med börsen. Då vi primärt är intresserade av det nationalekonomiska perspektivet går inte våra börsanalyser djupare än att vi följer storbolagsindexet vid Stockholmsbörsen OMXS30. Det får representera sparformen aktier. Alla värden nedan visar index baserade på ingående aktiers slutkurs för varje kvartal.

Hoppsan! Det såg ju hyggligt ut ända fram till Q3. Sedan föll allt och sista börsdagen 2018 stängdes med ett index på 140847 (18,1% från All Time High). All time high är inlagt som en punkt 27 april 2015, då index uppgick till 171993. Likväl förefaller börsen ändå vara en vettig placeringsarena ”på lång sikt”. Alla placeringar i detta index som gjordes mellan 1994 och Q2 2014 har nått en positiv avkastning per den sista dec 2018. Tyvärr gäller detta inte för de som gått in i marknaden under de senaste fyra åren. Men samtidigt – under större delen av 2018 låg index bara några enstaka procentenheter under ATH, så för alla som gick ur marknaden före första oktober var nog 2018 ett fint sparår på börsen. Fast återigen – ska vi värdera hela året så måste hela året vara med och då spelar det ingen roll när under året en nedgång tynger utvecklingen.

Fördjupar vi analysen, men begränsar oss till de senaste tio åren blir bilden ännu lite tråkigare. I grafen nedan visar vi vilken månatlig avkastning som en placering i OMXS30 i respektive kvartal under de senaste 10 åren har genererat per den sista december 2018.

Investeringar som gjordes mellan 2009 och 2014 har genererat runt en halv procent i avkastning per månad. För placeringar gjorda därefter har avkastningen mestadels varit negativ och för de som satsade kapital under det sista året var avkastningen miserabel. Den som gick in på börsen inför sista kvartalet 2018 förlorade 7% per månad till årsskiftet. Till yttermera visso gäller att om vi tar den genomsnittliga avkastningssiffran för placeringar gjorda någon gång under dessa senaste tio år blir utfallet negativt: minus 0,18% per månad. Så för alla oss som alltid ska sitta lugnt i båten och inte spekulera i något så chansartat som enstaka företags aktier, så har börsen under de senaste tio åren dessvärre inte varit någon särskilt trygg sparform.

Låt oss redovisa en tredje och sista bild. Denna bygger på varje månads slutvärde på OMXS30-indexet. Den röda kurvan visar tillväxten, alltså skillnaden mellan respektive års IB-värde och UB-värde, uttryckt i andel av IB-värdet. Den blå kurvan visar skillnaden mellan lägsta och högsta månadsvärdet under året, i andel av årets lägsta värde och med samma tecken som tillväxten. För 2002 var ”spreaden” således 90%, men redovisas som -90% då förändringen under året var negativ.

Slutsatsen är alltså att 2018 var ett förhållandevis lugnt år med en kursspridning på bara 18%. Tyvärr dock med en 11%-ig nedgång under året. Men ett enstaka trist slutkvartal kan väl vändas lika snabbt igen? Så vad kan vi tro om framtiden?

Ingenting naturligtvis. Hur ska man kunna bedöma effekter av händelser som vi ännu inte vet om de kommer att inträffa? Det känns dock som om de flesta experter ser negativt på börsen som sparform under det närmaste året och motivet skulle vara att det är räntehöjningar att vänta.  Och finns det något säkert samband inom den finansiella ekonomin, så skulle det vara att högre räntor flyttar kapital från aktiemarknaderna till obligationsmarknaderna, vilket sänker aktiekurserna. Ty detta beteende har finansekonomerna inprogrammerat i sina optimeringsmodeller. Likväl är det omöjligt att förutspå börsåret 2019. Man kan naturligtvis säga att ”om inget oförutsett inträffar, så blir det som i år”. Men dessvärre inträffar alltid något oförutsett. Varje dag dessutom! Så därför får vi förlita oss på de som verkligen kan det här med börsen. Här är några goda råd hämtade ur boken ”Världens 99 bästa investerare” av Magnus Angenfelt.

  • Den som påstår att han kan förutsäga framtiden har förmodligen inte testat sina förutsägelser tillräckligt. (William Dunn)
  • Ingen diagnos – ingen prognos. Ingen prognos – ingen vinst. (Jesse Livermore)
  • Flocken har alltid bra förklaringar till varför du har fel. (Robert L Rodriguez)
  • Låg värdering kan aldrig rättfärdiga dåliga affärsmodeller. (Charles M Royce)
  • Till och med världens bästa företag är en dålig investering om priset är för högt. (Louis A Simpson)
  • Den viktigaste handelsregeln är inte att ha ett bra anfallsspel utan ett bra försvarsspel. (Paul Tudor Jones)
Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.