2018 på fastighetsmarknaden


Bild: Pixabay/QiFO

Vi har tidigare antytt att både bostäder och börsen varit mindre lyckade sparformer under 2018. Börsutvecklingen grävde vi lite djupare i härförleden, så låt oss nu titta närmare på hur priserna på bostäder utvecklades. Det gör vi mhja HOX-index, ett index framtaget av företaget Valuegard. HOX visar hur priserna utvecklas på den svenska bostadsmarknaden. Du kan som QiFO passivt följa denna utveckling, men också aktivt på Stockholmsbörsen satsa dina besparingar i vadslagning om hur detta HOX-index kommer att utvecklas i framtiden.

Vi kan inledningsvis här konstatera att utvecklingen inte alls var lika klart nedåt för bostadspriserna under 2018 som den varit på aktiebörsen.

Bostadsbubblan ”sprack” i augusti 2017 för att bottna i december samma år. Därefter har återhämtningen varit svag. Under raset 2017 föll totalindex med 9%. Men under 2018 har återhämtningen varit 2%. Se där, trots allt 2% uppgång!

Priserna på bostadsmarknaden steg med 2% under 2018!

Men sannolikt hålls nuvarande prisnivå uppe på en delvis konstlad nivå, då många affärer inte blir av pga att säljaren inte får ut det pris hen önskar. Samma fenomen kan naturligtvis även uppstå på aktiemarknaden, men torde relativt sett vara mindre vanligt förekommande där. Märkligt kan man tycka, men det går inte att hitta officiell statistik över bostadsmarknadens volymer! SCB redovisar så klart utvecklingen, men först med lång eftersläpning. Svensk Mäklarstatistik har informationen och möjligen kan man få köpa den, men på sin officiella hemsida göms månadssiffrorna i rullande tremånads- och tolvmånadstotaler, utan möjlighet att söka bakåt i gamla perioder. Trist. Vi får ändå från och med nu försöka bevaka Svensk Mäklarstatistik och bygga upp tidsserier för framtida analyser av både pris- och volymutveckling på bostadsmarknaden.

Nu får vi begränsa oss till prisutvecklingen. När vi bryter ner vårt HOusing indeX så ser vi att lägenhetspriserna har stigit betydligt mer än villapriserna de senaste åren, men rasade också mer under hösten 2017.

Bryter vi avslutningsvis ner siffrorna geografiskt i HOX fyra geografiska delmarknader framgår, kanske något överraskande, att på lägenhetsmarknaden är det Göteborg som varit hetast, före Övriga större städer och med Stockholm på tredje plats före Malmö.

Även på villa-marknaden är Malmö fyra, medan de tre övriga marknaderna i princip ligger lika; de ligger inom en procents avstånd från varandra. Men vi noterar också att villapriserna i Malmö steg med 8% under 2018 och blev därigenom delmarknaden med den största prisutvecklingen under året. Villamarknaden i Övriga större städer kom på andra plats med en ökning på 5% under 2018. Dessa två delmarknader var således loken som drog upp priserna på bostadsmarknaden 2018.

En viktig slutsats är således att ”all business is local”. Knappast gläder det bostadsägare i Stockholm och Göteborg som väntar på en prisuppgång att prisindex stiger – tack vare ökningar i övriga delar av landet.

Ge dina synpunkter. Vad tycker du?

Lämna en kommentar.