Archive for september, 2017

 • Stabil stabilisering


  Bild: Pixabay

  En av landets mer välrenommerade ekonomer är Lars Jonung, professor emeritus men ännu verksam inom många områden. Nyligen skrev han en synnerligen läsvärd uppsats i tidskriften Ekonomisk Debatt. Titeln var ”Jakten på den stabila stabiliseringspolitiken”. Jag rekommenderar den varmt. För den late ska jag här dock tillåta mig referera uppsatsen. Läs mer

 • Nordea flyttar huvudkontoret – men inte verksamheten

  Trist kan tyckas, att Nordea flyttar sitt huvudkontor från Stockholm till Helsingfors. Själv har jag varit kund i banken sedan fyrtio år. Då var det visserligen Uplandsbanken som sedermera blev Nordbanken som sedermera blev Nordea. Att jag blev kund 1977 berodde på att de hade så trevlig personal på det lokalkontor som fanns på orten där jag bodde. Att jag förblivit kund beror på att först deras telefonbank och sedermera deras internettjänster alltid tillgodosett mina behov. Idag är jag också helt nöjd med Nordeas bankapp. Fanns där en riktig lokal sparbank i min hemstad, skulle jag kanske av ”ideologiska” skäl byta bank. Men nu uppstår frågan om Nordeas flytt till Finland påverkar mitt val av bank. Läs mer

 • Penningpolitik och full sysselsättning


  Bild: Pixabay

  Det var 2014 som jag refererade och kommenterade en argumentation i tidskriften Ekonomisk Debatt mellan professorerna Lars EO Svensson och Lars Jonung. Båda kombattanterna är högt värderade och respekterade ekonomer, som jag båda djupt beundrar. Likafullt kallade jag dem ”gamla elefanter” eftersom jag inte längre känner samma tilltro till gamla nationalekonomiska modeller och samband som i första hand kanske Lars EO Svensson gör. Modellerna utvecklades i det analoga och lokala bristsamhället för cirka 100 år sedan och passar därför dåligt i dagens digitala och globala överflödssamhälle, är min hypotes. Därför vill jag nedan polemisera lite med hans artikel nyligen på Ekonomistas blogg, betitlad ”Penningpolitik och full sysselsättning utan att åsidosätta inflationsmålet”. Det är den första halvan av artikeln jag vill bråka med. Jag delar upp texten i olika stycken med valda delar i kursiv fetstil till vilka mina kommentarer återfinns till höger. Läs mer

 • Nationalförmögenheten 2016


  Bild: Pixabay

  Efter att SCB i fjol återupptagit redovisningen av Sveriges balansräkning, först retroaktivt för perioden 1980 -2014, så har man inte bara kompletterat med 2015 utan nu även kommit helt ifatt och redovisat uppgifterna för 2016. Siffrorna för 2016 är många och stora – men egentligen ganska odramatiska. Vi fortsätter bara att bli rikare och rikare och rikare. Läs mer