Archive for juli, 2017

 • Sveriges BNP Q2 2017


  Bild från BNP medias hemsida

  BNP media är ett amerikanskt mediaföretag vars logga jag fräckt lånar för att här introducera några kommentarer från Nyhetsbyrån Direkt och TT om Sveriges nypublicerade BNP-utfall för Q2 2017. Först Nyhetsbyrån Direkt: ”Den oväntat starka svenska tillväxten under det andra kvartalet talar för att Konjunkturinstitutet kommer att få revidera upp sin BNP-prognos.” Det säger Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl till Nyhetsbyrån Direkt. ”Det var väldigt starkt, men man får komma ihåg att det första kvartalet var svagare. Sammantaget är det en tillväxt på runt 1,0 procent per kvartal hittills i år, vilket också är starkare än vi har. Detta talar för en viss upprevidering av vår prognos”, säger hon. Läs mer

 • Om kryptovalutor


  Bild: Pixabay

  Alla känner till Bitcoin. Det är världens största kryptovaluta, men långt ifrån den enda. Näst störst av alla kryptovalutor idag anses Ether (ETH) vara. Att kryptovalutorna är volatila är närmast en underdrift, vilket framgår av detta citat från Wikipedias sida om Ethereum, plattformen som just valutan ETH är baserad på: ”As of June 2017, the value of Ether had risen to more than $400, a 5,000% rise since the beginning of the year.Volatility continued, however, including a ”flash crash” triggered by a large sell order on one exchange which briefly dropped the price to $0.10, after which it recovered to more than $300.”  Läs mer

 • Reklam för reklam

  Saxat från Sveriges Annonsörers kampanj

  Normalt sett vandrar min blick och fokus vidare så snart jag inser att jag tittar på reklam. Men Sveriges Annonsörers reklamkampanj för reklam fångade mig. Jag vet att ekonomi i stort är en beteendevetenskap men är det någon delmängd av ämnet som verkligen utgör ett spännande  beteendevetenskapligt område så är det reklamen. Någons medvetna försök att påverka någon annans beteende. Hur påverkar detta vår ekonomi?  Läs mer

 • Tillväxtens hemliga process


  Bild: Pixabay

  Den klassiska ekonomiska teorin förklarar ekonomisk tillväxt som en funktion av mängden insatt arbetskraft och insatt kapital samt en restpost som utgörs av en diffus mix av innovation och teknisk utveckling, kunskapsnivå, institutioners kvalitet, mm.  Restposten kallas TFP, total faktorproduktivitet, eller Solow-residual efter den kände ekonomen Robert Solow vars banbrytande idéer på området lanserades 1956.

  Läs mer

 • Om Rutavdraget


  Bild: Pixabay

  Skattesubventionerade hemnära tjänster, dvs rutavdraget, fyller 10 år. Nina Björk har uppmärksammat detta med en mycket tänkvärd artikel, införd i DN den 25 juni. Artikeln heter ”När Sverige la ut livet på entreprenad”, läs den! Artikeln tar upp flera aspekter på rutavdraget, kanske främst moraliska och jämställdhetsmässiga. Hon fasar för en värld där alltför många av hennes medmänniskor köper alltför många skattesubventionerade hemtjänster och avslutar sin artikel:

  ”…  har man över huvud taget ett liv om man inte hinner leva det? Och om det är vad realismen kräver – ja, då måste vi å det snaraste sluta vara realister. Om det är vad den kapitalistiska ekonomin kräver – ja då måste vi å det snaraste börja arbeta för en annan ekonomi.” Läs mer