Archive for juni, 2017

 • Lokal bostadsstatistik – brist och/eller bubblor


  Foto: QiFO

  Vi presenterade härförleden SCB´s bostadsstatistik i form av totaler för riket och dess utveckling över tiden. Det är inte helt lätt att av den statistiken dra några slutsatser om vi har en bostadsbrist eller inte. Trångboddheten ökar dock inte, kunde vi konstatera. Vi anförde också att bostadsbrist kan vara ett stort problem i många regioner, utan att det framträder i några totalsiffror för riket. Bästa indikatorn på detta kanske vore uppgifter om antalet som står i bostadskö, men sådan data har vi inte funnit på. Däremot kan vi mäta trångboddheten inom var och en av landets A-regioner. Se nedan. Läs mer

 • Mest värdefulla varumärken 2017

  Millward Brown, numer Kantar Millward Brown, har nu publicerat årets varumärkesrapport. I år blev den 315 sidor lång. Fjolårets rapport kommenterades här den 14 juni 2016. Då och där presenterade vi den rätt komplicerade metoden noggrant, så det besparar vi er i år. Topptrion är densamma som ifjol; Google, Apple och Microsoft. Vår prognos från i fjol att snabbväxande Facebook skulle nå tredjeplatsen kom på skam. Man tog sig visserligen förbi AT&T, men släppte Amazon förbi sig och ligger därför kvar på femte plats. Nu är det Amazon som hotar Microsoft.  Läs mer

 • 200


  Bild: Pixabay

  Detta är min tvåhundrade artikel på min ekonomiblogg QiFO. Det har tagit lite drygt fyra år. I snitt således nästan en artikel per vecka. Har jag uppnått mina syften och mål? Nja, kanske inte helt, men delvis i alla fall. Huvudsyftet är att dokumentera min egen förkovran inom ämnet ekonomi och det känns tillfredsställande väl uppfyllt. Jag tycker också att jag förklarar ekonomi på ett rätt begripligt sätt. Läs mer

 • BNP första kvartalet 2017

  Så har SCB publicerat BNP-siffrona för årets första kvartal. Så här presenterar man utfallet själv i sitt pressmeddelande.

  ”Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,4 procent första kvartalet, säsongrensat och jämfört med fjärde kvartalet 2016. Det var främst fasta bruttoinvesteringar och export av varor som bidrog till uppgången. Däremot minskade export av tjänster. Kalenderkorrigerat och jämfört med första kvartalet 2016 steg BNP med 2,2 procent.  ……… Läs mer

 • Aktuell finans- och penningpolitik


  Figur: Pixabay

  Tillåt mig denna gång be er läsa en artikel som Karolina Ekholm, statssekreterare på finansdepartementet med ansvar för ekonomisk analys och internationellt samarbete, och Peter Gerlach, planeringschef på finansdepartementet, nyligen skrivit för den förnämliga bloggen Economistas. Jag har kopierat artikeln ordagrant och återger texten i kursiv stil. Mina egna kommentarer är inlagda med vanlig upprätt stil på några ställen.

  ”Den svenska ekonomin har vuxit snabbt de senaste åren. Att svensk ekonomi har återhämtat sig bättre från nedgången i samband med finanskrisen än de flesta EU-länder kan tillskrivas en rad faktorer, såsom att Sverige stod väl rustat inför finanskrisen, att det svenska näringslivet intagit en gynnsam position i många tillväxtnäringar, en relativt god demografi och vissa gynnsamma reformer under den förra regeringen. Men att tillväxten varit så stark den senaste tiden är svårt att endast förklara med dessa strukturella faktorer.  En delförklaring som ofta verkar glömmas bort i debatten står att finna i den stabiliseringspolitik som förts sedan 2014. Det mest uppenbara är att penningpolitiken då blev ordentligt expansiv, men vi menar att den förda finanspolitiken också har bidragit till utvecklingen.” Läs mer