Archive for april, 2017

 • Sveriges eliminerade balansräkning 2015 och Finansräkenskaperna 2016


  Foto: Pixabay

  Vi återgav här den 31 mars de nypublicerade uppgifterna om Sveriges Nationalförmögenhet 2015. Med hjälp av SCB har vi funnit vägar att eliminera bort alla mellanhavanden som är interna mellan de olika samhällssektorerna. Det visar sig då att 76% av alla finansiella tillgångar och alla skulder ramlar bort och vårt Rikes finansiella tillgångsmassa – alltså fordringar mot utländska motparter – stannar på 12 307 miljarder. Våra motsvarande utlandsskulder stannar på 12 196 miljarder. Läs mer

 • Kommunal effektivitet


  Bildmontage: QiFO

  Låt mig följa upp artikeln om Sveriges skattekvot här den 6 april. I nättidningen Dagens PS presenterades nyligen en krönika som ansluter väl till vår artikel. Den är skriven av Malin Dohlwitz-Strindlund, som på sitt företag CoachPower Sweden ABs hemsida presenteras så här; ”Hon är en av Sveriges absolut främsta coacher och har många stora ledare och toppolitiker som sina kunder.” Läs mer

 • Inflationsmålet är nära, eller ….?


  Foto: Pixabay

  Låt oss studera inflationsutvecklingen den senaste tiden. Signalerna från Riksbanken har jag uppfattat som tvetydiga. Visst, man är tydligen nöjd med att inflationen stigit så att vi äntligen ligger i närheten av 2%-målet. Samtidigt uttrycker man oro för att inte kunna nå sista biten. Den senaste tidens KPI-ökning bedöms tydligen till inte ringa del utgöras av tillfälliga prisrusningar på grönsaker till följd av dåligt väder och små skördar på kontinenten. Därtill har avtalsförhandlingarna inte blivit tillräckligt kostnadsdrivande. Aj, aj, aj. Läs mer

 • Finansiell frihet


  Bild: Pixabay

  Efter finanskraschen hösten 2008-2009 arbetade USAs kongress snabbt fram ett lagförslag för reglering av finansmarknaderna i USA.  Sedan dess har alla världens finansaktörer med kopplingar till USA behövt rätta sig efter det rigorösa regelverket i Dodd-Frank-lagen. Syftet med reglerna är att stärka konsumentskyddet, dvs minska riskerna för nya finansiella haverier som på olika sätt skulle kunna drabba allmänheten.

  Läs mer

 • Mot ständigt nya rekord


  Foto: www.freeimages.com / Krzysztof Szkurlatowski

  Vi fortsätter att slå nya rekord i grenen BruttoNationalProdukt. Låt oss presentera de slutliga siffrorna för 2016. Uttryckt i löpande priser landade BNP på 4379 miljarder kr. Den ständiga tillväxten fortsätter således. Året innan landade BNP på 4181 miljarder och 2014 på 3987 miljarder. Detta innebär dock att tillväxttakten som 2015 uppgick till 6,2%, under 2016 sjönk till 4,7%. Nedanstående bild av utvecklingen kan möjligen anföras som argument för att Nationalekonomi är en komplett ointressant vetenskap. Läs mer

 • Sveriges Skattekvot


  Bild: Pixabay

  Våra politiska partier förefaller ha dammat av frågan om skattetrycket för att få in en kär gammal höger/vänster-motsättning i debattens centrum igen. Skattekvoten måste sjunka säger alliansen, medan regeringen påstår motsatsen. Låt oss börja med att redovisa hur stor skattekvoten är och hur den har utvecklats på senare år. Skattekvoten är totala beloppet inbetald skatt i andel av BNP. Läs mer