Archive for februari, 2017

 • Värde, pengar och kontanter


  Foto: QiFO

  Kanske är det inom området ”pengar” som jag under mina snart fyra år med QiFO har gjort de största kunskapsmässiga framstegen. Det tar tid, men efterhand sjunker insikterna in. Kanske har jag rent av börjat förstå hur det fungerar? Grovt förenklat och i populärvetenskapliga ordalag kan penningväsendets historia, det som kom efter byteshandelns epok, delas in i tre faser:
  – först användes mynt av silver och andra metaller med det inneboende värdet präglat på mynten
  – sedan uppstod sedlar i form av kvitton på guld och ädelmetaller som deponerats i säkert förvar
  – slutligen släpptes kravet på underliggande säkerhet för de cirkulerande sedlarna och mynten Läs mer

 • George Soros


  Foto: www.freeimages.com / quil

  Härförleden refererade jag Daniel Kahnemans bok Tänka Snabbt och Långsamt i hyllande ordalag. En av de hypoteser som han enligt boken testat och bevisat är att ingen investerare kan slå index på någon värdepappersbörs, i alla fall inte över längre tid. Åtskilliga gånger har experiment visat att apor som kastar pil över tid är lika duktiga på att hitta vinnarna på börsen som yrkesfolket är. Läs mer

 • Kapitalismen är ohållbar


  Bilden tagen från Föredrag Handelskammarens Trade Financedag 2011 av Per Tryding

  Återigen hade det nya TV-programmet Idévärlden ett nationalekonomiskt tema. Det var författaren och journalisten Kajsa Ekis Ekman som den 12 februari fick lägga fram sin teori om att kapitalismen har nått vägs ände. Den har lett fram till oacceptabla orättvisor vad gäller inkomster och förmögenheter i världen och dessutom fört oss fram till randen av en klimatkatastrof. Det var uppenbart att varken Kajsa Ekis Ekman eller hennes båda opponenter Mattias Svensson, liberal författare och Johanna Möllerström, nationalekonom, ännu har tagit del av artiklarna här på QiFO. Läs mer

 • Minskade klyftor ger större framgång


  Bild hämtad från New England Patriots officiella hemsida

  Det här är en saga. Kanske är innehållet sant, men jag har bara hört eller läst det i förbifarten någonstans. Jag kommer inte ihåg källan, så därför påstår jag inte att det är sant. Jag säger att det är en saga. Men det fanns en gång ett land som hette USA. Där hade man en så kallad president. Man hade också en nationalidrott som kallades fotboll, fast man mycket sällan sparkade på bollen. Oftast kastade man den eller höll den hårt och sprang så långt man kunde tills man sprang in i mål eller blev omkullknuffad av en motståndare. USA var ett land byggt av invandrare, så de flesta traditioner hade man fått med de som kom till landet från andra delar av världen. Men fotboll var en egenutvecklad amerikansk tradition och den var man mycket stolt över. Läs mer

 • Konjunkturläget i skiftet 2016-2017

  L
  Foto: www.freeimages.com / Joe Earwicker (bearbetat)

  Med viss regelbundenhet brukar vi trampa iväg på vår konjunkturcykel och försöka bilda oss en uppfattning om konjunkturläget. Vi har i och för sig kraftigt ifrågasatt själva konjunkturbegreppet.  Naturligtvis inser vi att alla pendlar svänger fram och åter. Allting går uppåt tills det vänder och går nedåt. Och sedan fortsätter det nedåt tills det vänder uppåt igen. Så i den bemärkelsen finns naturligtvis ekonomiska svängningar. Men det finns ingen automatik som gör att dessa svängningar följer ett givet mönster vad gäller amplituder eller tidsutdräkt, såsom gammal konjunkturteori hävdat. Eller? Läs mer

 • Aktuell arbetslöshet – Q4 2016


  Foto: www.freeimages.com / Edwin Pijpe

  Det är dags att titta till arbetslösheten igen.
  Läget kanske kan sammanfattas som att arbetslösheten är låg och sysselsättningen god om vi relaterar till senaste decenniet. Dock långt ifrån rekordartade siffror om vi sätter in dem i ett längre tidsperspektiv. Ungdomsarbetslösheten pinar oss alltjämt svårt. Kanske sjunker den över tid, men den är alltjämt smärtsamt hög. Nästan 2 av 7 ungdomar i ålder 15-19 år går inte i skolan utan försöker konkurrera till sig jobb på arbetsmarknaden. Av dessa misslyckas var fjärde. Läs mer

 • Miljöekonomi – för en hållbar utveckling


  Foto: QiFO

  Den amerikanske biologen Garrett Hardin myntade 1968 begreppet De allmänna tillgångarnas tragedi, ”The Tragedy of the Commons”. Han menade att: ”I ett samhälle som tror på fritt utnyttjande av allmänna tillgångar kommer människor att skynda mot sin undergång medan de strävar efter sitt eget bästa. Fria allmänna tillgångar leder till undergång för alla.” Läs mer