Archive for januari, 2017

 • Experterna har alltid fel


  Foto: QiFO

  Jag har sedan 2013 kommenterat varje års korande av ekonomiprisvinnare till Alfred Nobels minne. Såväl Fama/Hansen/Schiller 2013, Jean Tirole 2014, Angus Deaton 2015 och Hart/Holmström 2016 är säkert briljanta vetenskapsmän. Deaton har jag stött på som författare till kurslitteratur och blev djup imponerad av honom som pedagog. Säkert kan detsamma gälla övriga ovan nämnda, men likväl känner jag stor tveksamhet inför det bestående värdet av deras vetenskapliga prestationer. Nobels avsikt med sina priser var ju att belöna insatser som gagnat mänskligheten och tyvärr är det nog så att nationalekonomin – näst teologin – är den vetenskapliga disciplin som sämst kvalar in under detta Alfred Nobels motto; att gagna mänskligheten. Läs mer

 • Världen blir alltmer orättvis


  Bild: Oxfam

  Den internationella biståndsorganisationen Oxfam presenterade nyligen på World Economic Forums konferens i Davos en rapport om förmögenhetsfördelningen i världen. Rapporten heter ”An Economy for the 99%” och där konstateras att ojämlikheten i världen fortsätter att växa. I en värld där fler lever i rädsla och färre i hopp måste man också räkna med ökad risk för kriminalitet och osäkerhet, menar man och citerar President Obamas tal i FN i september 2016; ”En värld där 1% av mänskligheten har lika stor förmögenhet som övriga 99% kommer aldrig att vara stabil.”
  Bristande jämlikhet är helt enkelt farligt för oss och våra samhällen. Läs mer

 • Det förslavande lönearbetet


  Foto: www.freeimages.com / Jeff Biel

  SvT inledde i veckan en serie med eftertänksamma samtal vid namn Idévärlden. Programledare är författaren och kulturjournalisten Eric Schüldt och första ämnet i serien var lönearbetet. Det förslavande lönearbetet. Läs mer

 • Världsvaluta

  Jordglob-Darrell-Fraser
  Foto: www.freeimages.com / Darrell Fraser

  Förr i tiden, när livet levdes inom nationalstatens gränser, var det naturligt att varje land hade sin egen valuta. Det var den egna statens Rikes Bank som garanterade pengarnas värde och att lita till utländska motsvarigheter kom aldrig på fråga. Att växla pengar i samband med resor eller varuhandel över gränserna var byråkratiskt och nästan lite farligt. Noga var det att kontrollen över mängden utfärdade pengar i landet var god, för de länder där statsmakterna lät sedelpressen gå drabbades av ohejdbar inflation och internationell misstro och betraktades snart som primitiva bananrepubliker. Läs mer

 • Den negativa räntan och de vårdslösa bankerna


  Bild: www.pixabay.com

  För snart två år sedan, den 18 februari 2015, fick vi negativ reporänta i Sverige. Kritiken mot Riksbankens ihärdiga minusräntepolitik förefaller sakta växa sig allt starkare. Allt fler uttrycker oro för de långsiktiga konsekvenserna av detta långa experiment. Min egen skepsis till att makroekonomin över huvud taget finns som ett eget fenomen (makro är endast summan av mikro!) gör mig mindre orolig för det. Men Riksbanken håller likväl fast vid sin lågräntelinje, trots att vi inte har fått den där boomen i expansionsinvesteringar som ska öka efterfrågan på arbetskraft och andra produktionsresurser som i sin tur ska pressa upp priserna på insatsvarorna som i sin tur smittar av sig på färdigvaru- och tjänstepriserna så att dessa landar i banor av mer behaglig inflationstakt. Läs mer

 • Så blir du övertalad


  Foto: www.freeimages.com / Shondra Hull

  En liten pärla i Kunskapskanalens utbud som jag sprang på nyligen var ett halvtimmeslångt program där den amerikanske psykologiprofessorn Robert Cialdini förklarade övertalningskonstens hemligheter.  Han hade i sin forskning funnit sex knep eller principer som kan användas för att öka sannolikheten att få acceptans för ett förslag eller erbjudande, oavsett om det är i kommersiellt eller politiskt syfte. Läs mer