Archive for december, 2016

 • SM i ekonomi 2016


  Foto: www.freeimages.com / Sigurd Decroos (bearbetad)

  För tredje året tänker vi här utse årets vinnande län i SM i ekonomi.

  Precis som tidigare år får vi emellertid först beklaga att data på regionnivå publiceras med en väldigt lång eftersläpning. Eftersom vi har exakt samma discipliner som ifjol innebär det återigen att fyra av fem grenar avser utfall för 2015, dock först publicerade sent 2016. Läs mer

 • Låga löner och höga


  Bilderna hämtade från Fristads katalog och Manchester Uniteds webshop

  DN publicerade den 14 december en debattartikel av Lars Calmfors, professor emeritus, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Lars presenterade sitt förslag för hur Sverige ska få fler lågkompententa i arbete. I artikeln skriver han således:

  ”Sverige har en ovanligt låg andel jobb med låga kvalifikationskrav. Följaktligen har vi också en väldigt sammanpressad lönebild i de nedre inkomstgrupperna. Läs mer

 • Skattekilar

  kil
  Bild: Kil, Level 250 från www.kgcverktyg .se

  Högskolan i Kristianstad har under höstterminen gett en distanskurs i ämnet Miljöekonomi. Som huvudbok används ”Miljöekonomi för en hållbar utveckling” av Håkan Pihl, ekonomie doktor vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitetet, men också verksam just vid Högskolan i Kristianstad. Ämnet är oerhört viktigt. Kursen är på grundläggande nivå och boken lättläst. Budskapet är att ekonomiska incitament – rätt använda – är effektiva verktyg för att påverka människors beteende, även i miljöfrågor. Man diskuterar vidare de olika formerna för ekonomiska styrmedel, alltså avgifter/skatter, skadestånd, obligationer/pant, försäkringar och utsläppsrätter och pekar på för- och nackdelar med de olika alternativen. Läs mer

 • Om BNP för tredje kvartalet 2016

  Pilar
  Foto: www .freeimages.com / Sergio Roberto Bichara

  För ett kvartal sedan åtföljdes SCBs  BNP-rapport av mollstämda kommentarer. SCBs analytiker hade hittat orostecken när man grävt i detaljerna. Detta fördes vidare av media i form av rubriker som ”Lägsta BNP-tillväxten på tre år”. Den här gången lyckas man tydligen inte få fram några sådana dubier utan i stället använde DN rubriken ”Bra fart på svensk ekonomi” varunder man skrev följande: ”Svensk ekonomi växte med 0,5 procent tredje kvartalet i år och är uppe i en årlig tillväxttakt på 2,8 procent, enligt SCB. Framför allt får ökad export och privat konsumtion hjulen i Sverige att rulla snabbare.” Man konstaterar vidare att den svenska ökningstakten klart överstiger EU-snittet som låg en hel procentenhet efter vår. Läs mer

 • Make America Great Again

  Trumpkeps2

  Spekulationernas vågor går höga om vad det överraskande utfallet i USAs presidentval ska få för konsekvenser för världsekonomin. Den kände ekonomen och nobelpristagaren Paul Krugman förutspådde omgående en flera år lång recession, medan andra förståsigpåare tror på motsatsen. OECD antydde i en rapport nyligen att Trumps planer på infrastrukturinvesteringar och skattesänkningar bådar gott för tillväxten, som man mätt i världens samlade BNP tror ska öka med 2,9% i år och därefter med 3,3% nästa år och sedan ytterligare med 3,6% 2018. Läs mer

 • Fler tankar efter resa i Kenya

  Te-odling
  Foto: QiFO

  Rift Valley var förvisso bördigt och välskött, och även uppe igen på västra sidan om denna mäktiga dalgång såg landskapet inbjudande ut, småbrutet och prunkande, om än illa utnyttjat. Men sydost om Kisumu försvann plötsligt det mestadels trädbevuxna landskapet utanför bussfönstret. I stället bredde enorma och till synes välskötta teodlingar ut sig. Det blev ett fotostopp. Läs mer