Archive for november, 2016

 • Tankar efter resa i Kenya

  Ruths kök
  Foto: Qifo

  Jag har rätt nyligen varit på studieresa i Kenya. Hemma igen visades redan första kvällen en UR-film betitlad Biståndsfällan i en av TV-kanalerna. Filmen är gjord av Michael Matheson Miller och lär ska finnas på UR.Play minst ett år till. Se den! Sammantaget gör dock mina reseintryck och filmen mig förvirrad och förtvivlad. Jo, jag vet att även Afrika söder om Sahara går framåt, jag har sett Hans Roslings bevis i form av snabbt stigande bubblor för inkomstnivåer och livslängd, men likväl är det svårt att inte bli nedstämd. De har det så förtvivlat fattigt jämfört med oss och orsaken till detta är uteslutande valet av föräldrar. Läs mer

 • Ordning och Reda i Välfärden

  Reepalu

  Ilmar Reepalu har nu lagt fram sin och välfärdsutredningens rapport med förslag till vinstbegränsning för företag i välfärdssektorn. Rapportens namn blev ”Ordning och reda i välfärden”. Innehållet var i allt väsentligt känt sedan tidigare, så några svallvågor i debatten orsakade inte själva framläggandet. Även kritiken från ömse håll var sedan tidigare nogsamt framförd i media. Nu går förslaget ut på remiss och egentligen finns inte mycket att tillägga. Eller? Läs mer

 • Avstämning av nationalräkenskaperna

  Avstämning
  Illustration: QiFO

  För några veckor sedan visade vi hur Nationalräkenskaperna ser ut, vi visade sju ”resultatnivåer” inom ramen för denna vårt rikes resultaträkning, nämligen Produktion – BNP – NNP – NNI – Disponibel Inkomst – Sparande – Finansiellt Sparande. Från all räkenskapsanalys inom företagsekonomin vet vi att resultaträkningen också måste stämma med balansräkningen. Eftersom vi har fått tillbaka en balansräkning för nationen vid namn Nationalförmögenheten kan vi därför nu försöka stämma av Resultat- och Balansräkningarna mot varandra. Läs mer

 • Är Riksbankerna tagna som gisslan?

  gisslan miguel ugalde
  Foto: www.freeimages.com / Miguel Ugalde

  Jag brukar vara noga med att hålla mig till faktiska sanningar, eller åtminstone högst sannolika sanningar och tolka och kommentera verkliga ekonomiska data, men nu ska jag lansera en hypotes. Jag flaggade för den när jag härom veckan redovisade inflationens utveckling. Här är den – en konspiratorisk hypotes om ”hur det faktiskt hänger ihop”. Mer lärda ekonomer än jag får mer än gärna ställa sig bakom eller vederlägga denna hypotes: att riksbankerna blivit finanssektorns gisslan. Läs mer

 • Ekonomisk jämlikhet

  Sexes RobertBeliczki
  Foto: www.freeimages.com / Robert Beliczki

  Vi presenterade nyligen ett sammandrag av budgetpropositionen. En intressant del av statens budget för 2017 är bilaga nr 3, som handlar om ekonomisk jämlikhet mellan könen. Vi vet att män tjänar mer än kvinnor, sannolikt för att de i större utsträckning arbetar heltid, till dels för att fler män har ”högre” tjänster än kvinnor, till dels för att de arbeten som traditionellt innehas av män har utvecklats till att vara mer välavlönade än de arbeten som traditionellt innehas av kvinnor. Kanske är männen därtill mer påstridiga i löneförhandlingar, kanske finns där ett manligt kamaraderi som spelar in och kanske finns där andra förklaringar. Men budgetens bilaga 3 ger en bild av hur stor skillnaden är idag. Någon som vågar gissa? Läs mer