Archive for oktober, 2016

 • Inflationen är på gång, eller ….

  Inflation Sergey Klimkin
  Foto: www.freeimages.com /Sergey Klimkin

  Vi, dvs Riksbanken, QiFO och alla andra, har kämpat med landets låga inflationstakt länge nu. Nyligen presenterade SCB siffrorna för Q3 och många förståsigpåare suckade besviket – sämre än väntat igen! Men tittar man noga på siffrorna så finns där ändå nu äntligen tydliga tecken på ökad inflationstakt. Läs mer

 • Vad sägs om lite nationalräkenskapslära?

  Räkenskaper DarrenShaw
  Foto: www.freeimages.com / Darren Shaw

  Nationalekonomin är fylld av allehanda teorier och modeller. Många syftar till att underlätta framtiden, men eftersom ekonomi i grund och botten handlar om människans beteende – låt vara att den är fokuserad på dimensionen värde; skapandet, lagrandet och förbrukandet av värde – så är det förtvivlat svårt att förutse framtiden. Vårt beteende är svårförutsägbart. Finns en prognos om framtiden så kan marknaden (dvs vi själva) ofta ”tjäna på” på att inte bete sig såsom prognosen förutsagt. Alltså kommer prognosen inte att stämma! Läs mer

 • Nobelpriset i Ekonomi 2016

  Nobel2016

  ”Tack vare Oliver Hart och Bengt Holmströms arbeten har vi nu en verktygslåda för att analysera inte bara kontraktens finansiella aspekter, utan även kontrollrätter, äganderätter och beslutsrätter hos parterna. Årets pristagare har hjälpt oss förstå många av de kontrakt vi observerar i verkligheten. De har också gett oss ett nytt sätt att tänka på hur man bör utforma kontrakt och institutioner, både inom privat och offentlig sektor.”  Så avslutas den populärvetenskapliga beskrivningen av årets pristagares insatser på Kungliga Vetenskapsakademins hemsida. Läs mer

 • Om styrning av företag

  Wallander
  Foto: Qifo

  Jan Wallander har gått ur tiden. Jag träffade honom aldrig och jag jobbade aldrig i något av hans företag. Men jag förstår att han var en lysande företagsledare och chef. Jag hade själv under några år på 80-talet en lysande chef, han var ekonomidirektör i koncernen där jag var controller, och han gav mig efter ett av våra mindre framgångsrika verksamhetsår Jan Wallanders skrift ”Om styrning av företag”. Läs mer

 • Regeringens proposition 2016/17:1

  Budgetprop17

  Regeringen har nyligen lagt fram sitt budgetförslag för 2017 och som vanligt blev det hyllat av regerings- och stödpartierna samt sågat av oppositionspartierna. Men vad innehöll budgeten? Jo, dokumentet består av 949 sidor, mestadels rätt svårtillgänglig text.  Gissningsvis finns det inte en enda person som har läst hela dokumentet. Men många har säkert letat fram just det avsnitt som hen är intresserad av, vilket i vårt fall är sammanställningarna. Läs mer