Archive for juni, 2016

 • Ekonomisk rättvisa – tankar efter HQ-domen

  lady-justice
  Foto: www.freeimages.com / Cricava Technologies

  Tingsrättens dom mot de fem åtalade i HQ-härvan blev som bekant totala frikännanden. Utfallet var tydligen inte direkt oväntat enligt en väl samlad expertkår. Det är inte olagligt att göra dåliga affärer och att bevisa brottslighet i ekonomiska sammanhang har visat sig vara svårt. Skulden ska ju vara ställd bortom allt rimligt tvivel men är det någonting som brukar känneteckna finansiella härvor är det väl just oklarheter och tvivel. Läs mer

 • Sveriges balansräkning

  Abacus

  Foto: www.freeimages.com / Jean Scheijen

  Vi har fått nationella balansräkningar. Hurra! SCB publicerade för första gången nu i slutet av maj balansräkningar som en del av nationalräkenskaperna. Man kallar tabellen för nationalförmögenhet. Den möda jag lade ner i min 3-betygsuppsats 2009-10 för att konstruera sektorvisa och nationstotala balansräkningar genom att sätta ihop finansräkenskaperna med uppgifter från stock av fast realkapital, samt balansräkningsposter enligt företagsstatistiken, kompletterat med vissa egna antaganden har burit frukt om man så vill. Nu sammanställer och presenterar våra myndigheter denna information, initialt med årsvärden från 1980 till 2014. Läs mer

 • Världens mest värdefulla varumärken

  Brandz2

  Varumärkeskonsultföretaget Millward Brown har nu publicerat årets utgåva av sin varumärkeskatalog, den för varje år allt tjockare publikation där varumärkenas välsignelse förkunnas och där världens mest värdefulla varumärken förtecknas. Två av de inledande rubrikerna braskar:

  “In a year marked by disruption, the value of the 2016 BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands increased 3 percent, to $3.4 trillion.” – “Valuable brands deliver superior shareholder returns. BrandZ™ Portfolio outperforms the S&P 500 Index and the MSCI”  (MSCI är ett globalt aktieindex)  Läs mer

 • All Time High BNP – igen!

  Uppåt-freeimages-jaylopez
  Foto: www.freeimages.com/jaylopez

  BNP-siffrorna för Q1 2016 har publicerats och uppgick till nästan 1034 miljarder i aktuellt penningvärde, vilket gör att aktuell helårstakt i form av de senaste fyra kvartalsresultaten uppgår till 4205 miljarder. Läs mer

 • Teknologiska utvecklingens bidrag till ekonomisk tillväxt

   

  IR#3
  Foto: QiFO

  Efter välvillig bedömning av mina svar på fyra tentamensfrågor har jag nyligen utökat mina akademiska meriter med 7,5 p, nu inom ämnet Ekonomisk Historia. Här är tentamensfråga nr 4. ”Mycket talar för att teknologisk utveckling är det som driver ekonomisk tillväxt framåt. När Robert J Gordon gör en prognos över framtidsutsikterna för ekonomisk tillväxt lägger han stor vikt vid vad han kallar andra industriella revolutionen och tredje industriella revolutionen. Vilka skillnader i teknisk utveckling mellan dessa två revolutioner är det som gör att Gordons prognos över framtida ekonomisk tillväxt blir så dyster. Gordon’s kritiker tar fasta på hans pessimistiska bild över framtidens innovationer. Redogör för deras kritik och hur Gordon bemöter kritiken. Avsluta med att reflektera över om olikheterna mellan Gordon och hans kritiker går att överbrygga eller om de är oförenliga.” Läs mer