Archive for maj, 2016

 • Mediekrisen

  Tidningar av Nandet
  Foto: www.freeimages.com / Nandet

  Den moderna tekniken stöper om vårt samhälle i grunden. Ett prioriterat delområde häri som medierna har att bevaka är just medierna själva, främst gammelmediernas behov av nya affärsmodeller som skulle kunna rädda kvalitetsjournalistiken. Just nu kryddas rapportanrättningen av krisen i tidningsföretaget Stampen och dess ägarfamiljs påstådda finansiella tömning av bolaget. Läs mer

 • Geografi vs Institutioner

  model-t-fords
  Foto: www.freeimages.com / Laura Mae Luett  (bilden illustrerar IR#2, den andra industriella revolutionen)

  Efter välvillig bedömning av mina svar på fyra tentamensfrågor har jag nyligen utökat mina akademiska meriter med 7,5 p, nu inom ämnet Ekonomisk Historia. Här är tentamensfråga nr 3. ”Att världen består av fattiga och rika länder vill en del forskare förklara med geografi. Vilka faktorer talar för att geografi är viktigt? Andra forskare föredrar institutionella förklaringar. Vilka formella institutioner lägger Douglas C North störst vikt vid? Acemoglu, Johnson och Robinson väger historiskt in betydelsen av geografi men argumenterar ändå för att institutioner är viktigare. Redogör för hur de kommer fram till den slutsatsen.” Läs mer

 • Arbetslösheten våren 2016

  Arbete
  Foto: www.freeimages.com / Adam Brokes

  Det är dags att titta till utvecklingen för en av våra viktigaste nationalekonomiska parametrar, arbetslösheten. Vi hör ju nu i media överlag positiva tongångar om det ekonomiska läget – jag har tom hört att vi befinner oss i en högkonjunktur (krisen till trots) – men vi avvaktar ett tag med att bedöma konjunkturläget tills BNP-siffrorna för Q1 publiceras. Låt oss dock titta på arbetslösheten, som glädjande nog sjunker. Läs mer

 • Orsaker till ekonomisk tillväxt

  Ekonomisk historia 1 - Hazel Bregazzi
  Foto: www.freeimages.com / Hazel Bregazzi (bilden illustrerar IR#1, den första industriella revolutionen)

  Efter välvillig bedömning av mina svar på fyra tentamensfrågor har jag nyligen utökat mina akademiska meriter med 7,5 p, nu inom ämnet Ekonomisk Historia. Här är tentamensfråga nr 2. ”Allt sedan Adam Smith har ekonomer och ekonomihistoriker diskuterat vad som orsakar ekonomisk tillväxt. Diskutera med utgångspunkt från kurslitteraturen vad som orsakar ekonomisk tillväxt. Diskutera i detta sammanhang gärna också om det finns några skillnader mellan ekonomers sätt att diskutera problemet och ett mer historiskt tillvägagångssätt.” Läs mer

 • Om personaloptioner

  Personaloptioner
  Foto: www.freeimages.com / Mario Alberto Magallandes Trejo (höger del)

  Spotifys grundare har förklarat att Sverige kommer att förlora sin ledande ställning som Start-Up-centrum om Svenska staten inte ser till att ordna fram fler bostäder i Stockholm, bättre IT-utbildning och lägre beskattning av unga IT-entreprenörer. Den sista punkten går i debatten under benämningen personaloptioner. Läs mer